Sökning: "AKK forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden AKK forskning.

 1. 1. Med kommunikation som mål: Intervention riktad till kvinna med Rett syndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Moa Knekta; Ebba Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Kommunikationsintervention är en outforskad del av forskning inom Rett syndrom trots att de flesta inom målgruppen är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). I senare forskning har ögonstyrda datorer visat sig vara ett sätt för individer med Rett syndrom att uttrycka sig genom under testsituationer. LÄS MER

 2. 2. “Det största målet är att man ska ha samma språk med bilder” : En kvalitativ studie av förskollärares användning av metoden bildstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Amanda Jensen; Ebba Oliv; [2019]
  Nyckelord :bildstöd; didaktik; kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation; AKK; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv få förståelse för förskollärares användning av metoden bildstöd i förskolans undervisning. För att få svar på förskollärares uppfattningar om meningen med bildstöd samt vilka didaktiska val som görs i samband med det, har en kvalitativ studie gjorts. LÄS MER

 3. 3. Samspel och kommunikation med elever med intellektuell funktionsnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Margaretha Fors; Sepideh Mosleh; [2019]
  Nyckelord :multiple disabilities; participation; intellectual disability; communication;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie ville vi undersöka modern forskning kring kommunikation och delaktighet för elever med flerfunktionsnedsättningar och intellektuella funktionshinder. Ämnet delaktighet för elever med flerfunktionsnedsättningar som ingår i grundsärskolans inriktning träningsskola är ett komplicerat ämne att bearbeta. LÄS MER

 4. 4. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i grundsärskolan : En studie om kommunikativ lärmiljö i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Rubinsson; Ida-Marie Bergström; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation i grundsärskolan; fokusgruppsamtal; intellektuell funktionsnedsättning; samspel; lärmiljö; AKK; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan arbetar för att utveckla elevers möjlighet till kommunikation. Metoden som valdes för studien var kvalitativa fokussamtal och intervjuer. LÄS MER