Sökning: "AKKtiv KomIgång"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden AKKtiv KomIgång.

 1. 1. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 2. 2. AKKTIV-KomIgång inom barnlogopedi: pilotutvärdering av en utbildning till föräldrar som har barn med grav språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Catharina Ateva; Petra Sjöström; [2011-09-21]
  Nyckelord :grav språkstörning; föräldrautbildning; responsiv kommunikationsstil; Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; tidig intervention; severe language impairment; parental intervention; responsive communication; Augmentative and Alternative Communication AAC ; early intervention;

  Sammanfattning : The purpose of the present pilot study was to evaluate the parentalintervention ComAlong at the Division of Child Language, for parents ofchildren with severe language impairment. ComAlong is one of the parentalinterventions developed in the AKKTIV project. AKKTIV stands foraugmentative and alternative communication –early intervention. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av AKKTIV KomIgång – en studie av föräldrars och kursledares upplevelser av en kommunikationskurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Margareta Andersson; [2011-09-20]
  Nyckelord :Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; kommunikationssvårigheter; förskolebarn; tidig intervention; föräldrautbildning; Augmentative and Alternative Communication AAC ; communication difficulties; pre-school children; early intervention; parent education;

  Sammanfattning : The aim of the study was to evaluate parents and course directors’experiences of the AKKTIV ComAlong-course (Augmentative and AlternativeCommunication – Early Intervention). ComAlong targets parents of pre-schoolchildren with extensive communication difficulties and aims to give parentsknowledge about different aspects of communication, communication developmentand AAC. LÄS MER