Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Första chefsrollen - Det är vägen som är målet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexandra Hertz; Niklas Najafi; Jonas Skog; [2006]
    Nyckelord :första chefsrollen; förväntningar; ledarskap; management; stress; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Information har samlats in från 11 st nyblivna chefer inom både den privata och offentliga sektorn. Gemensamt för de här informanterna är att de befinner sig på sin första chefsroll och därmed ej har någon tidigare erfarenhet av att leda människor i en arbetssituation. LÄS MER