Sökning: "ALS blekinge"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden ALS blekinge.

 1. 1. Upplevelsen av lidande vid ALS : Litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ida Strömblad; Elin Karlberg; [2020]
  Nyckelord :ALS; deduktiv innehållsanalys; Katie Eriksson; lidande; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en obotlig sjukdom som innebär att musklerna förtvinar och personen som insjuknat förlamas. Dödsorsaken vid ALS är vanligtvis koldioxidnarkos eller lunginflammation. LÄS MER

 2. 2. Hur patienter med ALS och deras närstående upplever omvårdnad,

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erasmus Karlsson; Beatrice Dahl; [2018]
  Nyckelord :ALS; amyotrofisk lateral skleros; närstående; omvårdnad; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bara i Sverige lever cirka 600–700 personer med Amyotrofisk lateralskleros, ALS, i dagsläget och ungefär 200 personer får diagnosen varje år. ALS som innebär ett nedbrytande av de motor neuroner som styr musklerna i kroppen resulterar i komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att leva med Amyotrofisk lateralskleros : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Jarlerup; [2018]
  Nyckelord :als; amyotrofisk lateralskleros; livsvärld; personer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en obotlig motorneuronsjukdom som leder till att nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen som styr skelettmuskulaturen dör. Nedbrytningen av nervcellerna är en process som pågår allt från månader upp till år. Årligen insjuknar cirka 220-250 personer i Sverige i sjukdomen ALS. LÄS MER

 4. 4. Att som kvinna leva med ALS i det palliativa vårdförloppet : En litteraturstudie baserad på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Räsänen; Dajana Markovic; [2018]
  Nyckelord :ALS; amyotrofisk lateralskleros; kvalitativ innehållsanalys; kvinna; palliativ; patografier; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en ovanlig diagnos med förekomst i hela världen. Varje år insjuknar 220–225 personer i ALS i Sverige. Amyotrofisk lateralskleros är en neurologisk sjukdom som det än idag inte finns något botemedel mot. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie baserad på patografier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maida Husic; Evelina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros; erfarenheter; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som leder till förlamning genom att de nervceller som styr skelettmuskulaturen bryts ned. De som insjuknar i ALS gör det någon gång mellan 45 och 75 års ålder, majoriteten av dessa går bort inom fem år men vid stor påverkan på andningsmuskulaturen kan döden inträffa tidigare. LÄS MER