Sökning: "ALS"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade ordet ALS.

 1. 1. Kontrastivität als Strategie zur effektiven Wortschatzerweiterung im DaF-Unterricht: Eine Fallstudie über deutsche ver-Verben und ihre Entsprechungen im Schwedischen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Olha Afanasyeva; [2021-02-10]
  Nyckelord :contrastive analysis; learning and teaching strategy; vocabulary; German as a foreign language; Swedish; prefix verbs;

  Sammanfattning : The present work investigates whether and how contrastive analysis as a learning andteaching strategy can make vocabulary learning in German as a foreign language (GAFL)classes in Sweden more effective. Contrastive linguistics serves as a theoretical basis forthe investigation. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av anomi i sammanhängande tal till rörlig bild med ”main concept”-analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Viktoria Front; Antonia Johansson von Braun; [2021-02-03]
  Nyckelord :“Main concept”; anomi; rörlig bild; sammanhängande tal; vuxna; Main concept; anomia; dynamic depiction; connected speech; adults;

  Sammanfattning : The aim was to examine differences in word finding ability in con-nected speech between individuals with self-reported anomia due to aphasia and non-brain-damaged individuals. Another aim was to examine the correla-tion between performance in connected speech and confrontation naming in individuals with aphasia. LÄS MER

 3. 3. "Det är märkligt att bo i en sjuk kropp" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om hur personer med ALS upplever sin sjukdom och livssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sundgren; Hibaq Abdirisaq; [2021]
  Nyckelord :ALS; innehållsanalys; kvalitativ; självbiografier; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS drabbar drygt 200 människor i Sverige varje år. Trots detta är förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen otillräcklig. Forskningen som finns är begränsad och för att kunna ge personer med ALS en adekvat vård är det viktigt att förstå hur det är för dem att leva med sin sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Eine lebenslange Beziehung : Peter Handke und seine Mutter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paolo Aracri; [2021]
  Nyckelord :Peter Handke; Maria Handke; Mutter-Sohn-Beziehung; Selbstmord; Nobelpreisträger.;

  Sammanfattning : Peter Handke gilt als einer der bekanntesten modernen österreichischen Schriftsteller.Obwohl sehr umstritten, bekam er 2019 den Literaturnobelpreis. Zeuge seiner Stilkunst istdie Erzählung Wunschloses Unglück. Schon im Titel spürt man einen grundlegendenWiderspruch in der Mutter-Sohn-Beziehung. LÄS MER

 5. 5. Be better than nationalism: overcoming economic inequality for international solidarity. Using social movement theory to deconstruct the cultural ideology of the Alternative for Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lisa Neidl; [2021]
  Nyckelord :Economic Inequality; International Solidarity; Social Movement Theory; Sustainability Science; Alternative for Germany AfD ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis advocates for the evaluation of current sociopolitical conflicts through the lens of social movement theory, as a decisive path to deconstruct the premises of the German right-wing party Alternative for Germany (Alternative für Deutschland, AfD). The party is conceptualized as an institutionalized social movement, which is insufficiently answering public material grievances caused by economic inequality with the cultural response of nationalistic solidarity. LÄS MER