Sökning: "ALTMAN"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet ALTMAN.

 1. 1. Implementation of an automated,personalized model of the cardiovascularsystem using 4D Flow MRI

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kardiovaskulär medicin

  Författare :Camilla Almquist; [2019]
  Nyckelord :4D Flow MRI; Master thesis; Image processing; Heart; Blood flow;

  Sammanfattning : A personalized cardiovascular lumped parameter model of the left-sided heart and thesystemic circulation has been developed by the cardiovascular medicine research groupat Linköping University. It provides information about hemodynamics, some of whichcould otherwise only have been retrieved by invasive measurements. LÄS MER

 2. 2. An analysis of the usage of preferred stock in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Rolfsson; Erik Åkerlind; [2018-06-29]
  Nyckelord :Preferred stock; Financial distress; Agency cost;

  Sammanfattning : This paper aims to explain why the few issuers of preferred stock in Sweden have chosen to issue this historically unpopular instrument. We examine characteristics of the issuers of preferred stock related to two possible explanations, the financial distress hypothesis and the agency costs hypothesis, relative to non-issuers. LÄS MER

 3. 3. Validering av turbidimetrisk metod för koncentrationsbestämning av albumin i cerebrospinalvätska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristina Ziethén; [2018]
  Nyckelord :Albumin; cerbrospinalvätska; CSF; turbiimetri; spektrofotometri; kontroll blod-hjärn barriär; spinal-albumin; spinal-protein;

  Sammanfattning :  I denna studie jämfördes två olika metoder för att analysera cerbrospinalvätska (CSF); spinal-protein och spinal-albumin. Syftet med studien var att undersöka om spinal-albumin som baseras på turbidimetri skulle kunna ersätta spinal-protein som baseras på spektrofotometri. LÄS MER

 4. 4. JÄMFÖRELSE MELLAN MANUELL OCH AUTOMATISK MÄTNING AV KÄRLSTELHET OCH ANKEL/ARM-INDEX

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohammed Al Saegh; [2018]
  Nyckelord :Kärlstelhet; Pulsvågshastighet; CAVI; Vasera;

  Sammanfattning : Kärlstelhet mäts för att identifiera funktionella förändringar av kärlväggen som är bra att upptäcka i förväg innan det utvecklas fler komplikationer gällande hjärt- och kärlsjukdomar. Mätning av pulsvågshastighet med Sphygmocor för mätning av kärlstelhet används idag som ”gold standard” metod men blodtrycksförändringar vid undersökningstillfället påverkar resultatets noggrannhet. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSE AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM I APIKAL TVÅKAMMARPROJEKTION, INSPELADE MED TVÅ OLIKA ULTRALJUDS GIVARE (S5-1 OCH X5-1)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nasrin Latifpour; [2018]
  Nyckelord :apikal tvåkammarprojektion; S5-1 givare; Simpson s biplanmetod; tvådimensionell ekokardiografi; vänster förmak; vänster förmaksvolym; X5-1 givare; apical two chamber view; left atrium; left atrial volume; S5-1 transducer; Simpson s biplane method; two-dimensional echocardiography; X5-1 transducer;

  Sammanfattning : Abstrakt: Vänster förmaksstorlek har prognostisk betydelse inom kardiologi. Det finns generellt enighet om att vänster förmaksvolymmätning (VFV) är det bästa mätmåttet av vänster förmaksstorlek. För närvarande används S5-1 som är en phased array givare, som första val, för att avbilda 2-dimensionella två- och fyrkammarvyer. LÄS MER