Sökning: "ALTMAN"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet ALTMAN.

 1. 1. An analysis of the usage of preferred stock in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Rolfsson; Erik Åkerlind; [2018-06-29]
  Nyckelord :Preferred stock; Financial distress; Agency cost;

  Sammanfattning : This paper aims to explain why the few issuers of preferred stock in Sweden have chosen to issue this historically unpopular instrument. We examine characteristics of the issuers of preferred stock related to two possible explanations, the financial distress hypothesis and the agency costs hypothesis, relative to non-issuers. LÄS MER

 2. 2. Validering av turbidimetrisk metod för koncentrationsbestämning av albumin i cerebrospinalvätska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristina Ziethén; [2018]
  Nyckelord :Albumin; cerbrospinalvätska; CSF; turbiimetri; spektrofotometri; kontroll blod-hjärn barriär; spinal-albumin; spinal-protein;

  Sammanfattning :  I denna studie jämfördes två olika metoder för att analysera cerbrospinalvätska (CSF); spinal-protein och spinal-albumin. Syftet med studien var att undersöka om spinal-albumin som baseras på turbidimetri skulle kunna ersätta spinal-protein som baseras på spektrofotometri. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSE MELLAN MANUELL OCH AUTOMATISK MÄTNING AV KÄRLSTELHET OCH ANKEL/ARM-INDEX

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohammed Al Saegh; [2018]
  Nyckelord :Kärlstelhet; Pulsvågshastighet; CAVI; Vasera;

  Sammanfattning : Kärlstelhet mäts för att identifiera funktionella förändringar av kärlväggen som är bra att upptäcka i förväg innan det utvecklas fler komplikationer gällande hjärt- och kärlsjukdomar. Mätning av pulsvågshastighet med Sphygmocor för mätning av kärlstelhet används idag som ”gold standard” metod men blodtrycksförändringar vid undersökningstillfället påverkar resultatets noggrannhet. LÄS MER

 4. 4. Validering av två olika utvärderingsmetoder av QT-mätning under arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hena Bahaddin; [2018]
  Nyckelord :EC-view; EKG; Förlängd QT-syndrom; QT-tid; QT-tidmätning; Long QT-syndrome; QT-time; QT-time measurement; ECG;

  Sammanfattning : EKG registrerar hjärtats elektriska aktivitet genom att registrera spänningsskillnaden mellan olika specifika punkter på kroppsytan. QT-tiden mäts från början av QRS-komplexet till T-vågens slut. QT-tiden visar hur länge den elektriska impulsen som ger en hjärtmuskelkontraktion i hjärtats kamrar varar. LÄS MER

 5. 5. Comparison of two HPLC columns: An attempt to improve analysis of carbohydrate-deficient transferrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Engström; [2018]
  Nyckelord :Reprospher; liquid chromatography; ion exchange chromatography; CDT; gradient elution;

  Sammanfattning : 1ABSTRACTCarbohydrate-deficient transferrin (CDT) is a biomarker for excessive and long-running intake of alcohol. It is a form of transferrin called disialotransferrin that under normal circumstances is <2 % of total transferrin in human blood. An increase is seen when alcohol consumption exceeds450 g per week. LÄS MER