Sökning: "AML regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden AML regulation.

 1. 1. Comprehending the concept of AML risk management: From ostrich policy to number one priority

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Löfgren; Anton Melkersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :AML; Governance; Competing logics; Risk management; AML regulation; Nordic bank scandal;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Moderbolags ansvar för dotterbolag : Särskilt vad gäller dotterbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanessa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bankkoncerner; moderbolag; dotterbank; penningtvätt; koncernintresse; koncernrätt; tysk koncernrätt; aktiebolagsrätt; kapitalmarknadsrätt;

  Sammanfattning : Critical failings with AML-compliance have been observed in multiple Swedish banks over a period of time. The banks referred to often have complex organisational structures, where a parent company owns several subsidiaries, and the companies within the group are limited liability companies, LLCs. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser i Danske Banks korridorer: en studie om det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sandra Werner; Klara Carlbring; [2020]
  Nyckelord :Analysis of experiences; Bank; Employees; Legislation; Money laundering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze experiences and attitudes that the AML employees at Danske Bank have towards the relevant legislation and regulation due to their crime prevention work against money laundering. The employees' experiences were composed through semi-structured interviews of a total of 5 employees selected in the bank´s two departmental teams within AML: Compliance and AML Advisors. LÄS MER

 4. 4. Den semidispositiva arbetstidslagen : En studie av hur EU-direktiv, svensk lag och kollektivavtal samspelar kring arbetstidsreglering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecca Ayar Médoc; [2017]
  Nyckelord :Directive 2003 88 EG; the Working Time Directive; Working Hours Act; arbetstidslagen; collective agreements; labour law;

  Sammanfattning : Working time is a constantly discussed topic. In Sweden working time is largely controlled by collective agreements. About 90% of all workers are covered by a collective agreement. LÄS MER

 5. 5. Virtual Currency, Blockchain Technology, and EU Law: The “Next Internet” in AML/CFT Regulation’s Shadow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesse Rigsby; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER