Sökning: "AML"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet AML.

 1. 1. Adopting Machine Learning in Small Companies

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jakob Kennerberg; Yun-Fah Chow; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Agile; Small Companies;

  Sammanfattning : Machine Learning (ML) has become a hot topic in recent years because of its potential benefits for many companies. Especially some big companies such as Amazon, Google and Microsoft have shown several successful cases on integrating AI capability in their own businesses. LÄS MER

 2. 2. Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ellen Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Money Laundering; Risk Management; AML; Penningtvätt; Risk Management; AML;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. LÄS MER

 3. 3. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER

 4. 4. FÖRSTA LINJECHEFER INOM LSS-BOSTÄDER, UPPLEVELSEN AV RELATIONEN MELLAN ARBETSMILJÖARBETE OCH PEDAGOGISKT ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Hamzi; Alicia Hultén; [2020]
  Nyckelord :challenging behaviour; frontline managers; health and safety measures; pedagogical work; threats and violence;

  Sammanfattning : Första linjechefer inom LSS-bostäder ansvarar enligt arbetsmiljölagen, 1977:1160 (AML) för att säkerställa arbetsmiljön för medarbetare, samtidigt som de ska säkerställa att insatser enligt lag 1993:387, om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är av god kvalité och möter stödanvändares behov. Detta, tillsammans med förekomst av utmanande beteende hos de boende, antyder att första linjechefer har en komplex arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser i Danske Banks korridorer: en studie om det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sandra Werner; Klara Carlbring; [2020]
  Nyckelord :Analysis of experiences; Bank; Employees; Legislation; Money laundering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze experiences and attitudes that the AML employees at Danske Bank have towards the relevant legislation and regulation due to their crime prevention work against money laundering. The employees' experiences were composed through semi-structured interviews of a total of 5 employees selected in the bank´s two departmental teams within AML: Compliance and AML Advisors. LÄS MER