Sökning: "ANDREAS SVENSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden ANDREAS SVENSSON.

 1. 1. Utvärdering av individuella skillnader hos mikrovågssensorer

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Andreas Svensson; William Jangren; [2020]
  Nyckelord :Microwave sensors; Individual differences; MDU2000; radiation pattern; FFT; RMS; signal strength; Mikrovågssensor; individuell skillnad; MDU2000; strålningsmönster; FFT; RMS; signalstyrka;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if individual differences exists between microwave sensors from the same manufacturer and to find which variables of the microwave sensors that can be the reason for those individual differences. To investigate this, an experiment environment was made to gather data from microwave sensors in a repetitive way. LÄS MER

 2. 2. Forsake Thy Art, Forsake Thyself : A Lacanian Reading of Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Andreas Svensson; [2020]
  Nyckelord :Mirror Stage; Imaginary; Symbolic; Psychoanalysis; The Picture of Dorian Gray;

  Sammanfattning : This essay argues, with the help of Lacanian psychoanalysis, that Dorian Gray, the protagonist in Oscar Wilde’s novel, fails to abide by the rules governed by the culture of society. It is argued that Lacan’s theories about the mirror stage develop Dorian’s character and his realizations of his true self as part of the culture which shapes him. LÄS MER

 3. 3. Byta befattning! : - Varför byter specialistofficerarna befattningar oftare än Försvarsmakten avsett?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Alexandersson; Andreas Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-commissioned officer; NCO; Motivation; Personal progress; Participation; Dialog; Self-fulfillment; Specialistofficer; Motivation; Personlig utveckling; Drivkraft; Delaktighet; Dialog; Självförverkligande;

  Sammanfattning : Specialistofficeren skall utgöra ryggraden inom Försvarsmakten avseende kompetens, erfarenhet och djup kunskap. För att kunna bygga denna kompetens och erfarenhet är stabilitet vad gäller tid i befattning viktigt. LÄS MER

 4. 4. Vi måste hitta ett sätt att stå ut med våra känslor : En undersökning av psykologers uppfattningar om behandling i virtuell verklighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andreas Viklund; David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Virtuell verklighet; psykisk ohälsa; fobier; kognitiv beteendeterapi; exponering;

  Sammanfattning : With a high and increasing number of people suffering from mental illness, the need for better treatments is high. Based on the skills and experiences of psychologists the aim of this study is to provide knowledge about how virtual reality can be used in the treatment of phobias, as well as to generate knowledge for a future implementation of the technology. LÄS MER

 5. 5. Sex timmars arbetsdag, varför inte? : En studie om förkortad arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bredhammar; Stefan Helander; Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :shorther working week; head of the department; Förkortad arbetsvecka; mellanchef;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka? Syfte: Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar möjligheten att införa kortare arbetsvecka Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Det empiriska materialet består av sju stycken interjuver med mellanchefer i olika organisationer. LÄS MER