Sökning: "ANGERED"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet ANGERED.

 1. 1. UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Lindberg; [2020-08-26]
  Nyckelord :social klass; utanförskapsområden; arbetsmarknad; utbildning; etnisk diskriminering; karriärskapsteorin; habitus;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. I jakten på en Accepterad identitet : En sociologisk studie om ungdomar med tillhörighet till två olika kulturella bakgrunder och deras identitetsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad

  Författare :Assia Hajla; Helena Kuusk; [2020]
  Nyckelord :Belonging; Identity; Society; Culture; youth; suburb;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand how individuals who are carriers of two cultures feel they are being perceived by other groups in society. We also seek answers to our research question about how individuals who have a belonging to two different cultural backgrounds experienced their identity through the meeting of different groups in society. LÄS MER

 3. 3. Vad är problemet? En WPR-analys av representationen av problem, subjekt och lösningsförslag i arbetet mot nedskräpning i Angered.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tanja Hellsten Romeborn; [2019-08-12]
  Nyckelord :NEDSKRÄPNING; WPR-METODEN; GOVERNMENTALITET; ANGERED; AVFALLSHANTERING;

  Sammanfattning : This thesis aims to broaden the perspectives on littering through a case study in Angered, a suburban area north of Gothenburg where littering has been identified as one of the major problem areas by citizens. The study is based on the governmentality inspired power analysis method WPR which examines how problems become problems based on how they are understood and thought of as problems and the consequences that follow. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och digitalt utanförskap hos äldre i Angered, Göteborgs stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Sundholm; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; digital delaktighet; äldre; internet; utanförskap;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras digital delaktighet och utanförskap hos äldre i Angered, Göteborg. 1,1 miljoner svenskar står idag utanför internet och den största anledningen till det är hög ålder. Sverige är, liksom många andra länder, i en utveckling mot ett digitalt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Islamistisk radikalisering : En studie av särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Fredriksson; Magnus Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Radicalization; Islamism; Sweden; Particularly exposed areas; Case study; Rosengård; Angered; Rinkeby; Radikalisering; Islamism; Sverige; Särskilt utsatta områden; Fallstudie; Rosengård; Angered; Rinkeby;

  Sammanfattning : Abstract - Islamist radicalization – A study of particular exposed areas  Islamist radicalization has emerged in Sweden over the past decade, mainly because of the terrorist attacks in Stockholm in 2010 and 2017, but also because of a strife of individuals who have been radicalized in Sweden and joined various terror networks around the world.  It is only in recent years that Swedish authorities have seriously addressed the problems that radicalization entails. LÄS MER