Sökning: "ANIMAL Sex"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden ANIMAL Sex.

 1. 1. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210 . LÄS MER

 2. 2. Djurterapi vid psykisk ohälsa : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erica Djup; Kim Andersson; [2022]
  Nyckelord :Assisterad djurterapi; behandlingsalternativ; patientperspektiv; psykiatri; psykisk ohälsa; Animal assisted therapy; complementary treatment; mental illness; patient perspective; psychiatry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan lång tid tillbaka integrerat med människor i både vårdande och praktiska syften. Var tredje besök i primärvården beror på psykisk ohälsa och sjuksköterskans roll är att främja patientens välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Hammarström; [2022]
  Nyckelord :katt; övervikt; viktminskning; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt förekommande hälsoproblem hos katter världen över som predisponerar för diverse sjukdomar samt kan förorsaka en sämre livskvalité. Överviktiga katter når sällan sin idealvikt och många som gör det går upp i vikt igen efter avslutat viktminskningsprogram. LÄS MER

 4. 4. Dumpstring; problem eller lösning? En kvantitativ undersökning av dumpstring ur ett klimat- och resursperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellen Casey; [2022]
  Nyckelord :dumpstring; matsvinn; resurshantering; livsmedel; klimat; food waste; dumpster diving; climate; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The UN Environment Programme (UNEP) estimates that up to 17% of the world's produced food goes to waste (UNEP, 2021). In Sweden alone, a total of 1,3 million tonnes of food waste was generated in 2018, and 20-25% of the country's total carbon footprint was derived from food waste (Andersson & Stålhandske, 2018). LÄS MER

 5. 5. Evaluation of bonding and maternal behaviours in cattle : swedish dairy cows in a cow-calf contact system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Svensson; [2022]
  Nyckelord :cow-calf contact; cow-calf bonding; maternal behaviours; preference test; dairy production;

  Sammanfattning : In today’s commercial dairy production, it is common practice to separate the cow and calf a few hours after parturition. There is, however, increased interest from both farmers and consumers, to keep the cow and calf together for a longer period while still maintaining dairy production, because it is perceived as more animal friendly. LÄS MER