Sökning: "ANNA LARSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade orden ANNA LARSSON.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet i behandling av diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Anna-Lena Joelsson; [2021]
  Nyckelord :diabetes typ 2; fysisk aktivitet; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och är den folksjukdom som ökar mest runt om i världen. Riskfaktorerna att utveckla sjukdomen är bland annat fysisk inaktivitet, fetma och ärftlighet. Behandlingen av sjukdomen är i första hand livsstilsförändringar med exempelvis fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Virtuell gimbal-kamera : Digitalisering av ett mekaniskt gimbal-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Dennis Berntsson; Robin Boregrim; Axel Gard; Ahmad Hanash; Anna Larsson; Peter Wickenberg; Carl Wikström; Emil Wiman; [2021]
  Nyckelord :Kamera; drönare; gimbal; virtuell;

  Sammanfattning : I denna rapport beskrivs det arbete och resultat som utförts i kursen TDDD96- Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Teamet som utvecklade projektet bestod av åtta civilingenjörsstudenter som studerar på data- eller mjukvaruutvecklingsprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Ledarskribent på 280 tecken : en studie på hur svenska ledarskribenter använder och påverkas av Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hila Stefansson; Anna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskribenter; Opinionsjournalistik; Sociala medier; Sociala medielogiken; Twitter; Transparens; Åsikter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar till att undersöka hur svenska ledarskribenter använder sig av Twitter och hur deras yrkesroll påverkas av plattformen. Twitter är en väl utbredd socialt medium och en viktig plattform för dagens digitala journalistik. LÄS MER

 4. 4. Sociala Medier Inom Brottsprevention : Influensers eventuella möjlighet till informationsspridning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Anna Lorensson; Larsson Tess; [2021]
  Nyckelord :dissemination of information; crime prevention; criminological questions influencer; social media; brottsprevention; influenser; informationsspridning; kriminologiska frågor; sociala medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka influensers möjlighet att vara ett hjälpande verktyg i det brottsförebyggande arbetet som sker över sociala medier. Relevansen för studiens syfte kan diskuteras utefter det faktum att internetanvändningen är en stor del av svenskars vardag samt har en fortsatt ökning i användandet. LÄS MER

 5. 5. Representationen av etnisk mångfald i läroböcker : En kvalitativ visuell textanalys av samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Larsson; Anna Orregård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie analyserades representationen av etnisk mångfald i samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3. I studien analyserades och jämfördes läroböckerna Boken om SO 1-3 (2013), Boken om NO 1-3 (2013), Puls SO-boken 1-3 (2011) och Puls NO-boken 1-3 (2011), vilka getts ut av förlagen Liber AB respektive Natur och Kultur. LÄS MER