Sökning: "ANNA LARSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden ANNA LARSSON.

 1. 1. The Analysis of Pedestrian Movement and Behaviour of Different Crowds during Stadium Egress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Elin Ranudd; Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interaktion och frågetyper i gymnasiesärskolans klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Dahlström; Mats Larsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; kommunikation; specialpedagogik; särskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen var att se närmare på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. Vi fokuserade på vilka frågetyper som ställs i särskolans klassrum. LÄS MER

 3. 3. Konsten att sälja utan att ropa ”KOM OCH KÖP!” : Att genomföra content marketing på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Larsson; Linn Tallberg; [2019]
  Nyckelord :content marketing; digital content marketing; content marketing social media; content marketing strategy;

  Sammanfattning : Content marketing är ett fenomen som vuxit och blivit en trend, på grund av den stora tillgången av information som onlinemiljön bidragit med till företagen. Vad content marketing handlar om har visat sig bristfälligt bland forskare, då det saknas en tydlig akademisk avgränsning. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :anesthesia nurse; communication; language barriers; perioperative care; anestesisjuksköterska; kommunikation; perioperativ vård; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste åren, vilket ställer högre krav på vården. Kommunikation är en viktig beståndsdel i omvårdnaden och vid kommunikativa brister kan informationsutbytet bli lidande och patientsäkerheten hotas. LÄS MER

 5. 5. Parent-Child Relations as Protective and Promotive Factors for Ethnic Minority Children Living in Relative Poverty : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :protective and promotive factors; ethnic minority children; poverty; parent-child relations; wellbeing; childhood interventions;

  Sammanfattning : Ethnic minority children living in relative poverty are a high-risk group for poor outcomes in all aspects of wellbeing. The relationship and interactions between child and parent are a key part of child development and a platform for providing positive experiences which can benefit a child’s wellbeing. LÄS MER