Sökning: "ANP"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ANP.

 1. 1. Sustainable Supplier Selection- Selection and evaluation of logistics service providers based on sustainability in the Swedish market - a qualitative approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :GOLNAZ GOHARI; ANASTASIA BERETI; [2019-07-03]
  Nyckelord :DEA; ANP; AHP; TOPSIS; sustainability; supplier selection; logistics service providers;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Analytisk Hierarkisk Process och Analystisk Nätverksprocess : Metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Svensson; Johanna Wallström; [2016]
  Nyckelord :AHP; ANP; Multicriteria Analysis; GIS; Sustainable development; AHP; ANP; Multikriterieanalys MKA MCA ; GIS; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Rädslan för att bli utsatt för ett brott och därmed bygga upp en otrygghetskänsla kan hämma människor att välja en specifik väg eller att vistas på speciella platser. Gävle kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och säker miljö för invånarna där den upplevda tryggheten är lika viktig som den faktiska. LÄS MER

 3. 3. Role of Political Parties in the Democratic System of Pakistan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadeem Akhtar; [2013-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research was performed to investigate the role of political parties in Pakistan over the last two decades. This paper also attempts to discuss how parties and their actions affect the democratic culture in the state. LÄS MER

 4. 4. GIS based and analytical network process based multi criteria decision aid for sustainable urban form selection of the Stockholm region.

  Master-uppsats, KTH/Miljöbedömning och -förvaltning

  Författare :Gulilat Alemu; [2011]
  Nyckelord :Analytical hierarchy process; Analytical network process; Geographical information system; Multi criteria decision aid;

  Sammanfattning : Decision making processes of natural resources for sustainable development are very complex processes that contain large amounts of contradicting criteria and alternatives and/or objectives. Hence efficiency of planning and decision making is highly dependent on the structure of the decision problems. LÄS MER

 5. 5. Core Enterprise's Partner Selection in a Green Supply Chain

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Centrum för logistik och innovativ produktion

  Författare :Tingting Xiang; Sujing Xu; [2011]
  Nyckelord :green supply chain; core enterprise; AHP analysis; ANP model; partner selection;

  Sammanfattning : Core enterprise is the center of Green Supply Chain (GSC) and it helps partners to meet the environmental standards and to improve GSC’s performance. However there are two questions for core enterprise when it establishes GSC: What roles do core enterprise play in GSC? How does core enterprise improve GSC’s performance? What criterions are considered when core enterprise chooses partners in GSC? In order to answer these questions, this paper will use following methods: firstly, Analytic hierarchy process (AHP) and Analytic network process (ANP) have be used to study on three research companies (IKEA, TOYOTA and Apple); Secondly, six interviews with research companies’ employees. LÄS MER