Sökning: "ANSER"

Visar resultat 1 - 5 av 6409 uppsatser innehållade ordet ANSER.

 1. 1. Att vara vaken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Olsson; Karin Zettergren; [2018]
  Nyckelord :patient; upplevelse; vaken operation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att opereras vaken under regional och lokal anestesi vilket ställer andra krav på anestesisjuksköterskan gentemot användningen av generell anestesi. Därav är det av vikt att systematiskt granska samt sammanställa den evidens som föreligger, för att beskriva patienters upplevelser av att vara vaken under operation. LÄS MER

 2. 2. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 3. 3. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabel Nordlund; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Hm, vad är digital nudging?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sophia Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Digital nudging; H M; HM.se; e-handel; hållbar klädkonsumtion; prototypskapande;

  Sammanfattning : Studien inriktar sig på digital nudging på HM.se (2018) med syfte att öka förståelsen om hur digital nudging kan utvecklas för att öka konsumenters medvetenhet kring företagets miljömärkta klädesprodukter för ett mer hållbart klädkonsumerande. LÄS MER

 5. 5. Främjandet av andraspråkselevers språkutveckling i klassrummet – En kvalitativ studie om fyra lärares arbete med andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathilda Kaya; Johanna Kesenci; [2018]
  Nyckelord :Modersmål; andraspråkselever; identitet; språkutveckling; individualiserad undervisning;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lärare beskriver och uppfattar sitt arbetssätt och arbetsmaterial i relation till andraspråkselevers språkinlärning. Den avser också att undersöka hur lärare beskriver modersmålets inkludering i klassrummet. LÄS MER