Sökning: "ANSYS"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet ANSYS.

 1. 1. Flödessimuleringar av utskov för smoltutvandring : En studie av nedströmspassage vid Sikfors vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ann Brännlund; [2021]
  Nyckelord :Vattenkraft; smolt; CFD;

  Sammanfattning : År 2004 infördes EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning vilket har inneburit att vattendragets funktion som vandringsväg för fisk behöver upprätthållas eller säkras, även efter att dammar byggts. För vattenkraftverksdammar kan detta ske genom att dammarna rivs eller förses med olika typer av anordningar för passage upp- och nedströms dammen. LÄS MER

 2. 2. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 3. 3. A comparison of pressurised cylinders in HIP systems using CFD and FEM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lisa Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Hot isostatic pressing; HIP; Pressure vessel; Monoblock; Axisymmetric; FSI;

  Sammanfattning : A hot isostatic press (HIP) is a system which utilises high temperatures and pressure in order to densifyand enhance the material properties of components in the aerospace, automotive and additive manufacturingindustries, to mention a few. Quintus is a world leading manufacturer of HIP systems, and this master’s thesiswork has been written in collaboration with them. LÄS MER

 4. 4. Heat Transfer Analysis on the Applications to Heat Exchangers

  Master-uppsats,

  Författare :Raghu Lakshman Gundra; Jagadeesh reddy Medapati; [2021]
  Nyckelord :CFD anlysis; Heat exchangers; Heat transfer analysis; Heat equation temperature; Temperature equilibrium.;

  Sammanfattning : A heat exchanger is a device used to transfer thermal energy between two or more fluids, at different temperatures in thermal contact. They are widely used in aerospace, chemical industries, power plants, refineries, HVAC refrigeration, and in many industries. LÄS MER

 5. 5. Structural Investigations of Novel Heliostat Designs based upon the Hydraulic Infinite Linear  Actuator (HILA)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Venkata Nikhil Nandigama; [2021]
  Nyckelord :Structural Analysis; Heliostat; Mechanics; Topology optimization; Finite element methods; concentrated solar power; renewable energy.;

  Sammanfattning : A heliostat is a device that reflects the sun’s rays to a stationary object. There are two different types of heliostat serial and parallel type. The most used is the serial type of heliostat with Azimuthal-Elevation(Az-El) drive. LÄS MER