Sökning: "ANT"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet ANT.

 1. 1. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 2. 2. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
  Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hanan Younis; Nesrin Abdo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är i ständig utveckling inte minst inom skolvärlden. I styrdokumenten står det att undervisningen ska främja elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 4. 4. Critical Discourse Analysis of COVID-19 Conspiracy Theory Videos. : A Study of Popular Videos in Arabic Media.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hussein Alwaday; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : COVID-19 hit the world causing global health, social and political problems. Exceptional misinformation about the pandemic has been circulating through social media and contributed to the public panic and confusion about how to deal with the crisis. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Home Office on Development Professionals During the Coronavirus Pandemic 2020-2021 : The Case of the United Nations Industrial Development Organization

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Katharina Hribernigg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic suddenly changed the lives of millions of people worldwide. Organizations throughout the globe had to face new working environments with employees shifting away from onsite work to home office. LÄS MER