Sökning: "ANTON BOSTRÖM"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ANTON BOSTRÖM.

 1. 1. Stereotyper och Fördomar - Segregationens byggstenar : En multimodal kritisk diskursanalys av om representationen av personer med funktionsnedsätningar i två amerikanska situationskomedier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anton Boström; [2019]
  Nyckelord :People with disabilities; Disability; Representation; Stereotypes; Prejudice; Multimodal critical discourse analysis; Sitcoms; Popular culture; Speechless; Different Strokes; Personer med funktionsnedsättning; Funktionsnedsättning; Funktionshinder Representation; Stereotyper; Fördomar; Multimodal kritisk diskursanalys; Populärkultur Situationskomedier; Speechless; Different Strokes;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom en multimodal kritisk diskursanalytisk metod undersöka representationen av personer med funktionsnedsättningar i två olika situationskomedier, från två olika tidsperioder. Dessa är Different Strokes, från mitten på 1980-talet, och Speechless från 2016. LÄS MER

 2. 2. Gender differences in promotion: A duration analysis of academic economists in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elin Boström; Anton Sundberg; [2018]
  Nyckelord :academic labour market; gender promotion gap; parenthood; co-authorship patterns; publication differentials;

  Sammanfattning : We located 1,041 doctoral graduates for the purpose of examining the determinants of gender differences in labour market outcomes. By compiling longitudinal data from CVs, we documented the careers of 572 academic economists in Sweden from graduation through the academic career ladder between 1990 and 2016. LÄS MER

 3. 3. Targeting the Leaky Pipeline: Promotion and Productivity at the Departments of Economics in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elin Boström; Anton Sundberg; [2016]
  Nyckelord :gender gap; promotion; academic labour market; productivity; discrimination;

  Sammanfattning : In this paper, levels of productivity at Swedish academic departments of economics are measured in order to understand why there are so few women at the higher ranks. A probability model is constructed to study if there are any gender differences in promotion within the labour market of academic economists. LÄS MER

 4. 4. Organisatoriskt främjande av idégenerering och kreativitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :ANTON BOSTRÖM; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att dagens företag ska vara konkurrenskraftiga måste de ständigt förbättra sina produkter och tjänster. För att lyckas måste de vara innovativa och kreativa i sin idégenerering, men också flexibla i sin anpassning till marknaden. LÄS MER