Sökning: "ANTON JOHNNER OLIN"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ANTON JOHNNER OLIN.

  1. 1. Trangia Iris

    Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

    Författare :ARVID HÄLLJE; ANTON JOHNNER OLIN; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Trangia är idag det enda större företag som utvecklar och producerar friluftskök med spritbrännare. Den nuvarande produkten för reglering av spritlågan lider av många brister.Framför allt upplevs den krånglig och riskabel på flera olika sätt. LÄS MER