Sökning: "ANTON WESTBERG"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ANTON WESTBERG.

 1. 1. Gradual Typing for a More Pure JavaScript

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JAKOB ERLANDSSON; ERIK NYGREN; OSKAR VIGREN; ANTON WESTBERG; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dynamically typed languages have surged in popularity in recent years, owing totheir flexibility and ease of use. However, for projects of a certain size dynamictyping can cause problems of maintainability as refactoring becomes increasinglydifficult. LÄS MER

 2. 2. Välgörenhetskampanjer i dagligvaruhandeln : - en studie av försäljningen och dagligvaruhandelns främjande av den

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Aguz; Anton Westberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Välgörenhetskampanjer där en del av inkomsterna skänks till ett välgörande ändamål är idag ett vanligt fenomen i dagligvaruhandeln. I teorin ska denna typ av marknadsföringsstrategi hjälpa ett företag att öka försäljningen. LÄS MER

 3. 3. Skyddet för titlar på litterära och konstnärliga verk : - En studie av upphovsrätt, varumärkesrätt och marknadsföringsrätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Sarah Westberg; Anton Källgren; [2012]
  Nyckelord :immaterialrätt; upphovsrätt; varumärkesrätt; marknadsföringsrätt; titlar; skydd; litterära och konstnärliga verk;

  Sammanfattning : Skydd för titlar på litterära och konstnärliga verk kan erhållas enligt olika lagar. I denna uppsats behandlas skyddet enligt upphovsrättslagen, varumärkeslagen och marknadsföringslagen. Varumärkeslagen ersattes den 1 juli 2011 av en ny, mer EU-anpassad, varumärkeslag. LÄS MER