Sökning: "API"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade ordet API.

 1. 1. DRY POWDER FOR INHALATION - INFLUENCE OF MIXING PROCESS AND ADDITION OF MAGNESIUM STEARATE

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Love Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :inhalation; drug delivery; pulmonary drug delivery; API; FPF; FPD; DD; Turbula; Diosna; mixing energy; mixing time; mixing speed; pharmaceutical technology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : For efficient treatment of many diseases of the lung, it is beneficial to deliver the medicine to the respiratory tract directly. This ensures a rapid response since it can enter the bloodstream directly through the alveolar epithelium. Consequently, also decreases systemic effects due to the local treatment. LÄS MER

 2. 2. Mikrotjänster med Quarkus och Gin : En jämförelsestudie ur ett prestandaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adrian Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Quarkus; Java; Gin; Go; Golang; mikrotjänster; microservices; prestanda; jämförelse; REST; API; container; ramverk;

  Sammanfattning : Att utveckla applikationer med mikrotjänstarkitektur har idag blivit ett trendande tillvägagångssätt för att skapa tjänster som är anpassade för att köras i molnet med fördelar som mindre underhållsarbete och lättare skalbarhet. Mikrotjänster kännetecknas som löstkopplade och oberoende tjänster som kommunicerar genom att exponera ett API. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en API-Hubb : Django REST Framework och React

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lukas Harnesk; [2022]
  Nyckelord :Django; Django Rest Framework; API; Python; React; Post-greSQL; databas; JavaScript; JSON;

  Sammanfattning : Idag hämtar anställda på Bredband2 data från olika databaser på ett interntsystem som kallas en API-Hubb.  Denna API-Hubb samlar all informationsom kunder, telefonnummer, tjänster och kunders personliga data genomAPI (Application Programming Interface) förfrågningar. LÄS MER

 4. 4. Visualisation of Real Time Data for Public Bathing Sites in Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Damberg; Sebastian Grönlund; Rasmus Kreku Hofvander; Theo Meier Ström; Marcus Vesterlund; [2022]
  Nyckelord :uppsala; beach; bathing site; iot; visualisation; water temperature; water data; open data; public api; vue; .net; uppsala; strand; bad; badplats; iot; visualisering; vattentemperatur; vattendata; öppna data; öppen data; publik api; vue; .net;

  Sammanfattning : Uppsala Municipality has, through previous projects, tried to communicate information about public bathing sites on a map by having employees manually look up temperature readings before posting them on Facebook. The projects have shown to be an inefficient use of resources. LÄS MER

 5. 5. Automated Digitization and Summarization of Analog Archives : Comparing summaries made by GPT-3 and a human

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Maja Linderholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aimed to create a tool that could assist climate researchers in their fieldwork. Through dialog with researchers at Stockholms University a need and interest for automated digitization and summarization of their handwritten notes could be identified. LÄS MER