Sökning: "APOS-teorin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet APOS-teorin.

 1. 1. Från konkret till abstrakt matematiskt tänkande med stöd av konkret material : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver undervisning med stöd av konkret material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Maria Andersson; [2022]
  Nyckelord :APOS-teorin; matematikinlärning; utbildning; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur lärare använder konkret material i sin undervisning för att elever därigenom ska nå ett abstrakt matematiskt tänkande. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare i årskurs F-3. LÄS MER

 2. 2. Angående förhållandet mellan utantillkunskap och förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Bååth; Alexander Syding; [2020]
  Nyckelord :Ämnesdidaktik; bråkräkning; förståelse; utantillkunskap;

  Sammanfattning : En undersökning genomfördes för att studera sambandet mellan elevernas förmåga att utföra de korrekta operationerna och den underliggande förståelsen för de matematiska koncepten. En kvalitativ studie med intervjuer av sex elever från vuxenutbildningen (fem från grundvux och en från komvux) genomfördes, och intervjuerna analyserades enligt APOS-teorin (Action-Process-Object-Schema). LÄS MER

 3. 3. Matematik på svenska och kinesiska : en komparativ studie mellan svenska och kinesiska läroböcker inom området andragradsekvationer

  M1-uppsats, Matematikdidaktik

  Författare :Nazanin Gol Mohammadi; Ying Zhang; [2011]
  Nyckelord :lärobok; andragradsekvationer; kultur; gymnasieskolan; komparativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att 1) jämföra upplägget av läromedel i Sverige och i Kina (Shanghai), 2) jämföra de lösningsmetoder som presenteras i läromedlen samt 3) undersöka hur läromedlen präglats av den matematiska kulturen i respektive land. Vår studie bygger på APOS-teorin (kompletterat med PCK), en teori som bland annat beskriver processen av matematikinlärning i olika steg. LÄS MER