Sökning: "APPLE"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet APPLE.

 1. 1. Beskärning och värdering av gamla äppelträd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jon Loo; [2019-04-26]
  Nyckelord :Beskärning; gamla äppelträd; frukträdskräfta; ihåliga; värdefulla äppelträd; pruning; old apple trees;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Johan Lundmark; [2019]
  Nyckelord :malus domestica; ripening; fruit firmness; shelf-life; storage; nordic; Baltic;

  Sammanfattning : Texture, firmness and storability are among the most important traits for fruit quality in apple. Consumers are increasingly demanding apples with a “crispy texture”, and the market is offering a premium for a longer shelf life, which has as a result generated an increased interest from plant breeders to meet these demands. LÄS MER

 3. 3. Designing a Trustworthy Voice User Interface for Payments and Transactions- A study in user experience design

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jessica Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Talking to computers originated as a science fiction element but is now becoming a reality with the developments of Intelligent Personal Assistants from big companies such as Google, Apple, Microsoft and Amazon.This thesis aims to investigate the design aspects to get users to feel trust in voice user interfaces with the use case of performing an invoice payment. LÄS MER

 4. 4. Studenter och begränsad skärmtid : Uppbrutet lås bryter inte mobilvanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Lundqvist; Lovisa Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Screen time; moderation; limits; iOS; students; social media;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka effektiviteten av de inbyggda verktygen för att minska skärmtid i Apples iOS för studenter. Frågeställningen vi har undersökt är “Hur förändras studenters mobilvanor genom att låta Apples Skärmtid låsa appar?”. LÄS MER

 5. 5. Food Waste Management in a Circular Economy Perspective : A case study of Swedish juice plant Loviseberg presseri AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Fernanda Salazar Ruiz Velasco; [2019]
  Nyckelord :Food waste; organic waste management; waste valorization; added-value; circular economy; Matavfall; organiskt avfallshantering; valorisering av avfall; mervärde; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : One third of all the food produced for human consumption is being wasted all around the world. The recovery and optimum use of this food waste is vital to support the growing population and food demand. LÄS MER