Sökning: "ARBITRATION"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet ARBITRATION.

 1. 1. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 2. 2. The Function of Arbitral Tribunals in the Development of Human Rights Obligations of the Investors

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Galavizh Almasi; [2021]
  Nyckelord :investment law. arbitration law. investment agreement. arbitral tribunal.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What is often more important in the international investment agreements between a private investor and the host country is to ensure the investors' economic security in the host country. However, recently, one of the concerns in most of these agreements is human rights. LÄS MER

 3. 3. Materiell processledning och edition i Pragreglerna - En jämförelse med såväl lagen om skiljeförfarande (1999:116) som IBA-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet är och har länge varit en populär alternativ tvistlösningsmetod. Detta gäller i synnerhet i internationella kommersiella tvister där parterna önskar ett neutralt förfarande utan koppling till endera parts nationella domstolar. LÄS MER

 4. 4. LSF och förenklat skiljeförfarande : En analys i ljuset av UNCITRAL:s nya regler för förenklat skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Jusslin; [2021]
  Nyckelord :arbitration; expedited arbitration; SAA; UNCITRAL; EAR; processrätt; skiljemannarätt; skiljeförfarande; förenklat skiljeförfarande; LSF; UNCITRAL; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ukrainian Investors’ Extraterritorial Crimean Quagmire : How to Overcome Jurisdictional Hurdles, Litigation Tactics, and Non-Voluntary Compliance Presented by Russia

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yelyzaveta Holovan; [2021]
  Nyckelord :Investment treaty arbitration; arbitration; Crimea investment dispute; BIT; Russia; litigation tactics;

  Sammanfattning : In 2014 Russia took control over Crimea, and significant numbers of Ukrainian investors pursued investment claims against Russia regarding investments in Crimea made prior to the annexation.Thus, a fundamental concern is the applicability of the Ukraine-Russia BIT to such investments. LÄS MER