Sökning: "ART en resurs i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ART en resurs i skolan.

 1. 1. Bilden som resurs i skolan. : En undersökning om användandet av bilder i Powerpoint-presentationer i SO-ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lina Leander; Emelie Assarsson; [2019]
  Nyckelord :Bildpedagogik; multimodalitet; läromedel; SO-ämnet; undervisning; bilder; skrift.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka på vilka sätt verksamma lärare i samhällsorienterande ämnen använder sig av bilder i Powerpoint-presentationer: hur bilderna framhävs och om de används tillsammans med eller i förhållande till skrift och tal. Vidare granskas skillnader och likheter som uppmärksammats bland deltagande lärarna. LÄS MER

 2. 2. Traffic Load Predictions Using Machine Learning : Scale your Appliances a priori

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michail Xirouchakis; [2018]
  Nyckelord :Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Machine Learning; Predictions; Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Maskininlärning; Prognoser;

  Sammanfattning : Layer 4-7 network functions (NF), such as Firewall or NAPT, have traditionally been implemented in specialized hardware with little to no programmability and extensibility. The scientific community has focused on realizing this functionality in software running on commodity servers instead. Despite the many advancements over the years (e.g. LÄS MER

 3. 3. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 4. 4. Real-time segmentaion of feet on smartphone

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Demborg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Image segmentation, the problem of dividing an image into meaningful parts and semantic segmentation, dividing images into multiple known classes are very interesting problems in computer vision. Segmentation is relevant for everything from self-driving cars to 3D-modeling and synthetic camera effects. LÄS MER

 5. 5. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SALES ENGINEERS IN THE AREA OF REACTOR TECHNOLOGY PRODUCTS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Laila Fahmi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Today much of a company’s competitive edge lies in the knowledge and competence found within the company. Technology and products are becoming increasingly complex meaning that the way knowledge is created and managed is extremely important. LÄS MER