Sökning: "ASCI"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ASCI.

 1. 1. "Utan en tillitsfull relation har vi inga ungdomar att arbeta med" : En kvalitativ studie om relationens betydelse mellan fältarbetare och ungdomar i uppsökande socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Simon Wandt; Yigit Sammi Asci; [2018]
  Nyckelord :Fältarbete; uppsökande arbete; relation; ungdomar; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Det finns tecken på att uppsökande socialt fältarbete på senare tid har gått ifrån att vara process- och relationsinriktad till att bli allt mer programinriktad, baserad på färdiga modeller och specifika insatser. Detta för att få mer mätbara resultat som kan motivera fältarbetets ofta hotade existens. LÄS MER

 2. 2. Biologisk bekämpning av Fusarium graminearum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Karolina Jörgensen; [2014]
  Nyckelord :biologisk bekämpning; Fusarium graminearum; Clonostachys rosea; Pseudomonas chlororaphis;

  Sammanfattning : Fusarium graminearum causes reduction in both yield and quality in cereal grain worldwide. One of the diseases it can cause is Fusarium Head Blight (FHB). Both sexually and asexually produced spores can infect living plants. Asexual conidia are produced in the mycelium while sexual ascospores form in asci in perithecia on debris. LÄS MER

 3. 3. ”Jag dricker inte mer än andra” : prediktion av alkoholkonsumtion utifrån upplevda dryckesnormer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :David Lundberg; [2013]
  Nyckelord :alkohol; norm; deskriptiv; social jämförelse; kognitiv heuristik;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätundersökning bland 72 kvinnor och 31 män från två studieinriktningar på Högskolan i Borås, utfördes i syfte att undersöka förhållandet mellan alkoholkonsumtion och upplevda alkoholnormer. Utöver skillnader mellan kön undersöktes även hur förhållandet påverkades av individuell fallenhet för anpassning till den sociala omgivningen, som mättes genom en översatt version av attention to social comparison information scale (ASCI, Lennox & Wolfe, 1984). LÄS MER

 4. 4. Effects of an internet-based CBT programme on coactive elite athletes psychological skills : a randomized controlled study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Lindvall; Afsaneh Moharer; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The importance of psychological skills for athletes’ performance has been a major focus in the field of sport psychology the last decades. This study has aimed to investigate the effects of an internetbased psychological skills programme on coactive elite athletes. LÄS MER

 5. 5. An Exploratory Study of Customer Satisfaction Based on ACSI Model : an application to the No.2 bus service in Gävle of Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljöHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljöHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för industriell ekonomi

  Författare :chun yang; le xue; [2009]
  Nyckelord :Customer Satisfaction CS ; ACSI model; customer expectation; perceived quality;

  Sammanfattning : This thesis used ACSI model as a theoretical basis, which is a cause-and-effect model, to measure the quality of goods or service that starts from “customer expectations” to “customer satisfaction”. The purpose of this thesis is to find a suitable model for developing the customer satisfaction of No. LÄS MER