Sökning: "ASD"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet ASD.

 1. 1. The co-occurrence of neurodevelopmental problems in dyslexia: The rule or the exception?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Katarzyna Brimo; [2019-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to explore the overlap between dyslexia and a range of neurodevelopmental problems (NDPs), specifically symptoms of attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD), autism spectrum disorder (ASD), atypical sensory perception (ASP) and developmental coordination disorder (DCD). Capitalizing on a population-based sample of twins, complementing aims included calculating the heritability of dyslexia and re-evaluating the Short Dyslexia Scale (SDS). LÄS MER

 2. 2. Dubbelt osynliga i biblioteksrummet : En studie om bibliotekets service för vuxna med AST

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Tsegaye; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Vuxna; Autismspektrumtillstånd; Social hållbarhet; Social model of Disability; Social inklusivitet;

  Sammanfattning : Abstract: The aim of this thesis is to try to contribute to the research about adults with autism spectrum disorder (ASD) in public libraries. The two research questions this study attempts to answer are: How do the public libraries in a Swedish city work to increase accessibility for adults on the autism spectrum? And, what possibilities are there for the public libraries to help adults on the spectrum be more socially included and increase accessibility (as defined by the social model of disability) to create a more socially sustainable library? The study has two different research methods, because the lack of previous research necessitated a basic quantitative survey to start with. LÄS MER

 3. 3. Tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF : Från Flexenhet till Flexteam

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jeanine Kaparaye; [2019]
  Nyckelord :Accessible learning environments; Competence of neuropsychological deficits; Flexible organisation; Flexible resource room; Special education classroom; Flexenhet; Flexteam; Inkludering; Tillgängliga lärmiljöer; NPF kompetens; Särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flexenheter och flexteam som startades i en av Sveriges kommun, för att anpassa lärmiljöer till elever med funktionsnedsättningar, framför allt elever inom autism och ADHD. Undersökningen bygger på följande frågor: Vad är syfte med denna valda organisation? Hur bidrar organisationen till tillgänglighet för denna grupp elever? Vilka utmaningar och utvecklingsområden kan identifieras inom den valda organisationen? Kvalitativ forskningsmetod användes i studien och semi-strukturerade intervju och fokusgruppsintervjuer genomfördes för att samla in empirin. LÄS MER

 4. 4. Cognitive behavioural therapy intervention for children and adolescents with Autism Spectrum Disorders and anxiety : A systematic literature review from 2009 to 2019.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :María Luisa Valencia Hernández; [2019]
  Nyckelord :cognitive behavioural therapy; modified CBT intervention; anxiety; autism spectrum disorders; systematic literature review.;

  Sammanfattning : Young people with Autism Spectrum Disorders (ASD) are more prone to experience anxiety disorders at a greater level compared to their neurotypical developing counterparts, causing lifelong impairments in family, social, academic and adaptive functioning. Early interventions in childhood have been designed to minimize these stressful events and to optimize children’s developmental outcomes. LÄS MER

 5. 5. Autism och skrivsvårigheter : En intervjustudie med lärare som undervisar elever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Åsa Romson; Josephina Wallström; [2019]
  Nyckelord :autism; writing difficulties; didactic theory; autism; skrivsvårigheter; didaktisk teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Tidigare forskning påvisar att elever med autismspektrumtillstånd (AST) ofta möter svårigheter i skrivandet och att de behöver få specifik skrivundervisning för att utvecklas i sitt skrivande. Studiens syfte var att undersöka och synliggöra lärares uppfattningar och erfarenheter beträffande skrivundervisning för elever med autism. LÄS MER