Sökning: "ASRS"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ASRS.

 1. 1. A study on layout design for a logistic center – Case study at ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Delon Mikhail; Stapheen Sadllah; [2020]
  Nyckelord :Layout Planning; Logistic center; Systematic Layout Planning; Value Stream Mapping; ASRS; AGV; AMR;

  Sammanfattning : Most organizations understand that in order to progress in a market that is dominated by competition, they must identify practices that can lead to improvements and obtaining competitive advantages. As a way to drive improvements, it has led to the link between layout planning and supply chain management receiving growing awareness. LÄS MER

 2. 2. A Survey of Social Difficulties in Adults with ADHD and their Relationship to Symptom Severity and Quality of Life

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Paula Nickling; [2018]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; ASRS; Hyperactivity; Inattention; AAQoL; Quality of Life; HADS; Anxiety; Depression; SST; Social- skill deficits; Social functioning; AAQ-II; Psychological Flexibility.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aims of this study were to survey a sample of Swedish adults with self-reported ADHD and to investigate: 1) the extent of their reported impairments in social functioning and the relationship between these and the severity of their ADHD symptoms, comorbid symptoms of anxiety and depression, psychological flexibility and ADHD-specific quality of life (QoL); 2) investigate whether the participants had ever been offered treatment involving social skills training and whether they think they would benefit from such treatment; and 3) the extent to which the participant’s QoL was impacted by social impairments. A total of 273 adults (aged 18-73 years) answered an online survey posted on ADHD -interest groups on Facebook. LÄS MER

 3. 3. Skills - Psykoedukation i grupp för ungdomar med ADHD

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sandra Allard; [2017-05-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersökte om en psykoedukativgruppbehandling var genomförbar inom Barn- och Ungdomspsykiatri ochom den medförde symtomlättnad, ökad livskvalitet och minskadfunktionsnedsättning. Deltagare var ungdomar 15-18 år (n=16) medAttention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER

 4. 4. AD/HD och känslomässigt undvikande : En naturalistisk pilotstudie om effekten av ISTDP för vuxna med AD/HD

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Johannes Ermagan; [2015]
  Nyckelord :AD HD; ISTDP; känslomässigt undvikande; psykodynamisk korttidsterapi; komplement till medicinering; känslor; ångest; ASRS; IIP; BAI.;

  Sammanfattning : Bakgrund: AD/HD innebär en funktionsnedsättning med kärnsymptom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Personer med AD/HD har också ofta problem med känsloreglering. Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) syftar till att hjälpa patienter till ökad förmåga att uppleva komplexa känslor genom att medvetandegöra dem. LÄS MER

 5. 5. Effekter av vestibulärt applicerat elektriskt brus på uppmärksamhet i en normalpopulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexander Holmberg; [2015]
  Nyckelord :SVS; Stokastisk Vestibulär Stimulans; vestibulära organ; ADHD; Moderate Brain Arousal; MBA; Uppmärksamhet; Biology and Life Sciences; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppmärksamhet är väsentligt i våra dagliga liv, och oförmåga att bibehålla uppmärksamhet kan leda till svårigheter i skolan eller på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i den neuropsykologiska teorin Moderate Brain Arousal, som förklarar bristande uppmärksamhet med dopaminergisk obalans, ämnar denna studie använda den nya metoden Stokastisk Vestibulär Stimulans för att förbättra förmågan till uppmärksamhet hos en icke-klinisk population. LÄS MER