Sökning: "AST"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet AST.

 1. 1. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Att varje dag vara förälder i motvind : En kvalitativ litteraturstudie som belyser hälsan hos föräldrar till ett barn med autismspektrumstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Söderberg; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; barn; föräldrar; föräldraskap; hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder finns ett betydelsefullt ansvar över sitt barns fungerande vardag och hälsa. Förväntningar på att bli förälder till ett barn som följer normen kan drastiskt behöva förändras då barnet istället föds med en utmanande diagnos. Ett barn med autismspektrumstörning kräver både resurser, stöd och kärlek. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärarens utmaningar för att arbeta kompenserande för elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Truls Brorsson; Hansson Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; Autismspektrumtillstånd; AST; Idrott och hälsa; Kompenserande; Tid;

  Sammanfattning : Vårt arbete utgår ifrån ett tredelat syfte. Det första syftet med vår studie är att undersöka vilka kompenserande hjälpmedel eller anpassningar som används av lärare inom ämnet idrott och hälsa för att kompensera eventuellt behov hos elever med AST-diagnos. LÄS MER

 4. 4. A training material for Upper-secondary school teachers in mathematics in their endeavours to effectively communicate with students on the autistic spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Armin Massoumzadeh; [2021]
  Nyckelord :ASD; i.e. Autism spectrum disorder; implicit explicit preconceptions; introductory material; Autismspektrumtillstånd; implicita explicita förväntningar; fortbildningsmaterial;

  Sammanfattning : En analys av en studie gjord av Lorenz och Heinitz (2014) på autistiska personers uppfattning om sig själva, sina förmågor och behov och en kartläggningsrapport av Specialpedagogiska skolmyndigheten från 2013 har belyst hur det hos dessa individer finns en potential långt utöver det normala. Skolmyndigheten (2013) rapporterar om att lärare saknar verktyg för att förstå elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, framförallt vid autismspektrumtillstånd där sådana verktyg ofta behöver vara individanpassade och därför varierar från elev till elev. LÄS MER

 5. 5. Hur förhåller sig grundskollärare till bildämnet i den egna undervisningen av andra ämnen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Lind; Linnea Ast; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesintegrering; bildundervisning; lärandestrategier; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur grundskollärare förhåller sig till bildämnet i sin egen undervisning av andra skolämnen utifrån ett didaktiskt och metodiskt perspektiv. Studien utgår från ett sociokulturellt forskningsperspektiv och utgörs av en kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER