Sökning: "AXEL FORSMAN"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden AXEL FORSMAN.

 1. 1. Proof Editor for Natural Deduction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDDY ABRAHAMSSON; THERESE ANDERSSON; AXEL FORSMAN; LO RANTA; MICHAEL ÅKESSON; [2021-09-14]
  Nyckelord :Proof editor; Natural deduction; First order logic; PureScript;

  Sammanfattning : In this thesis, we present Logan, a proof editor for constructing Fitch-style proofsin first-order logic. This proof editor is intended to be used by students who aretaking a course in logic. Compared to other available proof editors Logan aims to beeasier to use, both when it comes to getting started and in the continued use of theproof editor. LÄS MER

 2. 2. “Vissa behöver flytväst för att simma över till andra sidan, medan andra inte behöver det” : Lärares tankar om anpassningar, inkludering samt verbala och icke verbala strategier i undervisning för yngre elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Envall; Ellinor Forsman; [2021]
  Nyckelord :ADHD; inkludering; anpassning; verbala och icke verbala strategier; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka anpassningar samt verbala och icke verbala strategier lärarna säger att de gör och använder i undervisningen för elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden, samt vad lärare säger att de gör för att inkludera dessa elever. Studien är kvalitativ med intervju som metod. LÄS MER

 3. 3. Titta vad du kan Axel! : En observationsstudie kring måltidssamtal i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Johanna Forsman; Madelen Karlsson; [2008]
  Nyckelord :samtal; förskola; videoobservation; talutrymme; måltid;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera pedagogers samtal med barn vid måltidssituationer i förskolan. För att besvara studiens syfte gjordes videoobservationer av pedagoger och barn vid tre luncher och tre mellanmål. Materialet transkriberades i sin helhet och analyserades kvalitativt och kvantitativt. LÄS MER