Sökning: "Aaron Urban"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Aaron Urban.

 1. 1. Catalyzing Climate Action through Public Private Partnerships (PPPs): Challenges and Opportunities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Aaron Juarez; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Climate change mitigation; Climate change adaptation; Climate action; Public Private Partnerships; PPP; Public private cooperation; Public private collaboration; Cross sector; Multi sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : Private public partnerships (PPPs) are used routinely in a variety of sectors, such as health care, waste management, and infrastructure development. Only recently, as climate mitigation and adaptation rapidly rise in importance on urban agendas however, have PPPs begun to be considered within a climate context. LÄS MER

 2. 2. Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden : en analys av miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Uvenberg; [2015]
  Nyckelord :KASAM; medborgardeltagande; medborgardialog; miljonprogramsområde; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Satsningar på sociala faktorer inom samhällsplanering får idag ofta ge vika för kvantitativa, i huvudsak ekonomiska, faktorer. Segregationen i många städer ökar och ett stort antal individer hamnar i ett livslångt utanförskap. LÄS MER

 3. 3. P2P Carsharing Service Design : Informing User Experience Development

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Aaron Lewis; Mark Simmons; [2012]
  Nyckelord :needs; user experience; sustainable; carsharing; mobility; shar- ing economy; product-service system;

  Sammanfattning : This thesis investigates the P2P carsharing user experience. The intention of this investigation is to increase the adoption and uptake of P2P carsharing in existing and future markets because of its benefits to the environment, the local economy and its accruement of social capital. LÄS MER

 4. 4. Solutions From Above : Using Rooftop Agriculture to Move Cities Towards Sustainability

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Nina Danielsson; Joshua Foss; Aaron Quesnel; [2011]
  Nyckelord :Rooftop Agriculture; Urban Agriculture; Sustainability; Green Roofs; Framework for Strategic Sustainable Development; City Food Nexus;

  Sammanfattning : Cities present many opportunities to improve socio-ecological sustainability through efficiencies of scale and access to resources and services. These benefits are often compromised by rapidly increasing urban populations demanding energy, water, resources and food that are sourced, produced and transported from rural areas in unsustainable ways. LÄS MER