Sökning: "Ab Åhman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ab Åhman.

 1. 1. Skadefallsutredning av havererade lager för högtemperaturstillämpningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Materialvetenskap; Högskolan Dalarna/Materialvetenskap

  Författare :Jonas Sandberg; Andreas Åhman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : GIA industri AB är ett industriföretag som designar och monterar maskiner och hjälpmedel till gruv- och stålindustrin. GIA har blivit kontaktade av en kund där glidlagren till en lyftkrok på en skänklastare har skurit. LÄS MER

 2. 2. Systemutveckling med ett eTjänsteperspektiv : en eTjänstemetod för utveckling av kundfokuserade eTjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Henrik Vesmes; Christina Åhman; [2009]
  Nyckelord :eTjänster; eTjänst; Göran Hultgren; systemutvecklingsmetod; kundfokus;

  Sammanfattning : Göran Hultgren är författaren till eTjänster som social interaktion via användning av IT-system (2007), vilken är en praktisk teori som syftar till att vara till hjälp vid analyser av eTjänster. Eftersom Hultgrens avhandling går ut på att analysera befintliga eTjänster saknas det riktlinjer för hur teorin kan tillämpas praktiskt under utvecklingen av nya eTjänster. LÄS MER

 3. 3. Effektivare traktordemonstrationer : femtio lantbruksföretag svarar

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrik Hermansson; [2005]
  Nyckelord :jordbruksmaskiner; intervjuer;

  Sammanfattning : The background to this paper is the fact that many products are demonstrated to show the consumer value of the product. This is generally the fact when it comes to agricultural products, such as tractors. LÄS MER

 4. 4. Hör du vad jag ser? -Kommunikation för koordination av skadeplatsarbete genom awareness

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

  Författare :Persson Tobias; Svensson Caroline; Åhman Anna; [2002]
  Nyckelord :Skadeplatser; skadeplatsarbete; kommunikation; koordination; aktörer; accidents; awareness; communication; coordination ;

  Sammanfattning : Skadeplatsarbete är en arbetsform med en speciell karaktär. Det som formar denna karaktär är dess uppkomst genom inträffandet av en olycka av något slag. Detta medför att olika aktörer och aktörsgrupper temporärt stålar samman och genomför ett samarbete med utgångspunkt från platsen för det inträffade. LÄS MER