Sökning: "Ab Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ab Öhman.

 1. 1. Testrigg : för säkerhetsklassificerade skjutluckor på Svalson AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christina Öhman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On behalf of Svalson AB, a requirement specification and a concept for a test rig that can be used for product tests of burglar-proof sliding windows are produced. The classification to be achieved is Resistance Class (RC) 3. LÄS MER

 2. 2. Ska jag stanna kvar eller lämna? - En studie om hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med att motivera och behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Öhman; Kaotar Khatouri; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; personalomsättning; medarbetare; chef;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses som motiverande nog för en individ, kan leda till att individen frivilligt lämnar arbetsplatsen. Trenden att byta arbete medför ett högre krav på arbetsgivaren att attrahera, motivera och behålla personalen. LÄS MER

 3. 3. Player Analysis in Computer Games Using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :John Bergsten; Konrad Öhman; [2017]
  Nyckelord :Supervised learning; Artificial neural networks; Machine learning; Video games;

  Sammanfattning : Star Vault AB is a video game development company that has developed the video game Mortal Online. The company has stated that they believe that players new to the game repeatedly find themselves being lost in the game. LÄS MER

 4. 4. Användbarheten av Tekla i Betongkonstruktioner : En jämförelsestudie mellan två modelleringsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emma Arnsten; Ellen Öhman; [2015]
  Nyckelord :Tekla Structures; Autodesk Revit; 3D-modellering; detaljritning; grundplan; armeringsritningar; armeringsförteckning; platsgjuten betongkonstruktion;

  Sammanfattning : This thesis has examined the Tekla Structures modeling software and answered the question of whether it could act as a suitable modeling program for the design department at Bjerking AB in Uppsala. The method used in this work is a case study of a previous project with existing basis to work form. LÄS MER

 5. 5. Standardisering och optimering av packningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johan Öhman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a thesis performed at GEMS PET Systems AB in Uppsala. GEMS PET Systems AB is a company within GE Healthcare. GEMS PET Systems develops and manufactures equipment for manufacturing of radioactive isotopes for PET which is a scanner used in medical applications. LÄS MER