Sökning: "Ab 92"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Ab 92.

 1. 1. Underrättelseskyldigheten i nordiska standardavtal för entreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Bark; [2019]
  Nyckelord :Underrättelsesskyldighet; Underrättelseplikt; Entreprenadrätt; AB 04; NS 8405; AB 92; AB 18; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper I have investigated the duty of notification in the Nordic standard contracts for contracting. The four agreements I have dealt with in my essay are AB 04, AB 92, AB 18 and NS 8405. LÄS MER

 2. 2. Driver-Monitoring-Camera Based Threat Awareness for Collision Avoidance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Siqi Gang; [2019]
  Nyckelord :Driver Monitoring Camera; Gaze Estimation; Awareness Estimation;

  Sammanfattning : Since forward collision is one of the most common and dangerous types of traffic accidents, many studies and researches have been conducted to develop forward collision avoidance system. To facilitate the tradeoff between comfort and safety for forward collision avoidance, the driver's state needs to be monitored and estimated. LÄS MER

 3. 3. Analysis and optimization of the board distribution to central and northern Europe at Fiskeby Board AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; Joel Roos; [2018]
  Nyckelord :Logistik; programmering; distribution; ruttplanering; optimering;

  Sammanfattning : Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla kostnaderna nere och servicegraden uppe. LÄS MER

 4. 4. Developing a Portable System for Medicine Dosage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Richert; [2018]
  Nyckelord :Embedded Systems; Microcontrollers; SPI protocol; I2C protocol; E-Paper Display; Near Field Communication; Inbyggda System; Mikrokontroller; SPI-protokoll; I2C-protokoll; EPappersdisplay; Närfältskommunikation;

  Sammanfattning : The project presented in this report is set out to develop a portable electronic system to be used as a medicine pill container. With the functionality to configure up to twelve daily repeated alarms, the purpose of the medicine dosage system is first and foremost to remind the user when they should take their medicine. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadrättsliga felpåföljder och följdskador i ett nordiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ian Karlemark; [2018]
  Nyckelord :entreprenadrätt; avtalsrätt; civilrätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; försäkringsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att behandla entreprenadrättsliga felpåföljder i vanligen använda standardavtal för byggbranschen i Sverige, Danmark och Norge. Vidare syftar uppsatsen till att utreda rättsföljderna för följdskador i respektive standardavtal och hur de olika standardavtalens riskfördelning är utformad. LÄS MER