Sökning: "Ab Ltd"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Ab Ltd.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emeli Pettersson; Albin Carlson; [2019]
  Nyckelord :Information Retrieval; Artificial Intelligence; Data pre-processing; Data transformation; Data scraping; Machine learning; Data visualisation; Data storage; Big data; Insights generation;

  Sammanfattning : Big Data är i dagsläget ett populärt ämne som kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan det användas för att analysera data på webben i hopp om att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 4. 4. Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun : Nätintegrering av plug in-fordon och V2G-tjänster hos aggregator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Johannes Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Elektrifiering; laddning; plug in-fordon; vehicle-to-grid; aggregator;

  Sammanfattning : In 2015, the Paris Agreement was signed by almost 200 countries in order to define targets for future work within sustainability and to reduce further climate impact. Since then, the European Union has taken these targets in earnest and implemented purposeful legislation for all of its members. LÄS MER

 5. 5. Risk management in using VMI system : Comparative and explorative study of Chinese and Swedish household appliance companies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Yaru Zhang; Li Tian; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors: Zhang Yaru & Tian Li Tutor: Petra Andersson Title: Risk management in using VMI system ----- Researching between Chinese and Swedish household appliance companies Background & problem discussion: Due to potential of supply chain management is enormous to improve productivity, customer service and cost reduction, Vendor Managed Inventory (VMI) is one of the supply chain management strategies, by improving the effectively of supply chain to get the competitive advantage for companies. In the Swedish and Chinese household appliance companies have a common agreement about using VMI system in order to reduce operating costs. LÄS MER