Sökning: "Ab Singh"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ab Singh.

 1. 1. Energianalys av äldre flerbostadshus : Kvarter Kommissionären i Mariestad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hedro Gabriel Zayton; Jaspreet Singh Nagra; [2015]
  Nyckelord :Energianalys; Energiförluster; Energianvändning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att göra en energianalys av sex äldre flerbostadshus. Fastigheterna befinner sig på kvarter Kommissionären och tillhör Mariehus AB. Detta är ett företag som förvaltar hyresfastigheter och ger trygghet i boendet. LÄS MER

 2. 2. Kostnader för lagerstyrning vid ökad omsättning : En fallstudie hos IV Produkt AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Hulenvik; Axel Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :Lagerstyrning; ökad omsättning; kostnad; lagerkostnad; råvarulager; optimal lagernivå; kapitalbindning; lagerservicenivå; lagerutrymme;

  Sammanfattning : Bakgrund - För alla företag som behöver leverera varor till sina kunder spelar lagerstyrning i försörjningskedjor en viktig roll (Pfohl et al. 1999). Grundprincipen inom lagerstyrning är att när utbud och efterfrågan inte är i samma storlek uppstår ett lager (Breuer och Baum, 2005). LÄS MER

 3. 3. Arbetsledarens uppfattning om inhyrd personal respektive fast anställda : Skillnader och likheter i arbetsförhållanden och relationen till arbetsledaren

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sani Singh; Alexander Zalitis; [2009]
  Nyckelord :arbetsledare; inhyrd personal; fast anställda; relation till arbetsledaren; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Efter avregleringen av lagarna under 1990-talet öppnas marknaden med uthyrning av personal. Bemanningsföretag anställer arbetstagare som därefter hyrs ut till kundföretag som strävar efter högre flexibilitet i schemaläggningen av arbete. LÄS MER

 4. 4. Testbänk för luftlager

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sarita Singh; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Test bench for air bearingsThis thesis work consisted of bringing forward and defining the test parameters relevant for a test bench and constructing a test bench that can test and verify the largest existing air bearings that are of use in Micronic Laser Systems AB machines. Because the knowledge about air bearings is limited it is thought that with the help of the test bench the knowledge would increase and in that way improve the air bearings. LÄS MER