Sökning: "Ab Wickström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ab Wickström.

 1. 1. Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Larsson Elin; David Wiklander; [2013]
  Nyckelord :Positionering; arkitektbranschen; totalt värdeerbjudande; klientlojalitet; Tengbomgruppen AB;

  Sammanfattning : Titel:”Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna”Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Elin Larsson & David WiklanderHandledare: Per-Arne WickströmDatum: Augusti 2013Syfte: Syftet är att kvalitativt undersöka likformigheten hos Sveriges största arkitektföretag, exemplifierat genom Tengbomgruppens totala värdeerbjudande.Metod: Studien är en fallstudie av ett arkitektföretag med kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Växter och medborgarinflytande i staden : en studie av medborgarnas möjlighet att göra avtryck i det offentliga rummet med växter som uttrycksmaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Linda Wickström; Clara Karlsson Cassland; [2010]
  Nyckelord :offentliga rum ; offentliga platser; städer; medborgarinflytande; växter ; uttrycksmaterial;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om offentliga rum, med inriktning på fysiska offentliga platser i stadsmiljö, vem och vad som får finnas och synas där, med koppling till växtanvändande av stadens invånare. Vi tar upp teorier om offentligheten av bland annat Jürgen Habermas, Henri Lefebvre, Claude Lefort, Michel Foucault, Nancy Fraser, Don Mitchell och Margaret Crawford. LÄS MER

 3. 3. Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Johansson; Mathias Larsson; [2009]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; Distribution; Marknadsföring; KM5; Kommersialisering; Inbyggda system; Mjukvaruuppdateringar; Prissättningsstrategier; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin Författare: Petter Johansson och Mathias Larsson, Technology Management Handledare: Charlotta Johnsson, Universitetslektor, Institutionen för reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Claes Svensson, Professor, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Universitet Magnus Wallenstrand, Assignment Manager, Product Engineering, Scania CV AB Samuel Wickström, Head of Diagnostic Communications, Diagnostic Communication, Scania CV AB Problemställning: Hur bör företag inom fordonsindustrin använda sig av mjukvaruuppdateringar för att öka sin konkurrenskraft, tillfredställa kundernas behov och utöka sin produktportfölj på eftermarknaden? Finns det olika typer av mjukvaruuppdateringar och bör dessa i så fall hanteras på olika sätt? Syfte: Syftet med examensarbetet är tredelat. • Att skapa en modell för att analysera hur företag inom fordonsindustrin kan använda sig av utvecklad mjukvara för att uppdatera fordon på eftermarknaden. LÄS MER

 4. 4. Nyetablering i den offentliga sjukvården : hinder på två nivåer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anders Haglund; Jukka Pekkanen; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Medicine; Business studies; Företagsekonomi; Medicin; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Irradia AB tillverkar och säljer terapeutiska, kirurgiska och kosmetiska lasrar. Företaget har hittills inte lyckats skapa utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. Syftet med undersökningen var därför att analysera och utvärdera hinder för Irradia AB:s introduktion på den offentliga svenska sjukvårdsmarknaden. LÄS MER