Sökning: "Abandonment"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Abandonment.

 1. 1. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 2. 2. CABLES DECOMMISSIONING IN OFFSHORE WIND FARMS: ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL PERSPECTIVE

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Omer Al-Sallami; [2021]
  Nyckelord :Offshore wind energy; subsea cables; decommissioning;

  Sammanfattning : Addressing the decommissioning issues is vital to ensure a sustainable and effective process of such an essential part of the project life cycle. While there is a set of good practices and regulations that govern most of the decommissioning activities, the cable decommissioning issue is still in a big debate and often left abandoned at the seabed due to environmental concerns, as justified by most developers. LÄS MER

 3. 3. Using remote sensing and land abandonment as a proxy for long-term human out-migration. A Case Study: Al-Hassakeh Governorate, Syria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Berit Mohr; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; remote sensing; Syria; vegetation indices; land abandonment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The topic of human migration and displacement has become more important in recent years and will continue to do so in the following decades. Voices become louder claiming that climate change is a driving factor for increased displacement and migration. LÄS MER

 4. 4. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 5. 5. Vuxna skilsmässobarn : Upplevda emotioner och betydelse för den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Clara Andersson; Felicia Tobiasson; [2021]
  Nyckelord :Perceived emotions; adult divorced children; attachment; social identity; conflict; Upplevda emotioner; vuxna skilsmässobarn; anknytning; social identitet; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån barnets perspektiv förstå upplevelser kring föräldrarnas separation och dess betydelse för vuxenlivet. Utifrån en kvalitativ metod studeras vuxna skilsmässobarn och deras upplevda emotioner samt innebörd för den sociala identiteten. LÄS MER