Sökning: "Abdelaaziz Irissi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Abdelaaziz Irissi.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande: ett språkutvecklande arbetssätt inom svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Abdelaaziz Irissi; [2016-07-08]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; svenska för invandrare; entreprenöriellt lärande; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : SSA136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA136Termin: HT 2015Handledare: Lotta Olvegård.... LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsförlagt lärande inom SFI Hur samverkar formellt och informellt lärande på en praktikplats i en strävan efter språkinlärning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Abdelaaziz Irissi; [2015-03-23]
  Nyckelord :SFI§; Andraspråksinlärning; Formellt och informellt lärande; Verksamhetsförlagt lärande; Sociokulturellt perspektiv; Vuxnas lärande;

  Sammanfattning : SyfteAvsikten med studien var att beskriva synen på verksamhetsförlagt lärande utifrån ett lärar- och elevperspektiv, samt undersöka aktörernas upplevelser kring språkinlärningen som sker i samverkan mellan VFL och formellt lärande i form av den schemalagda undervisningen i SFI-skolan. Studien har även lyft fram faktorer som påverkar lärandet på en praktikplats och elevernas möjlighet att inom verksamhetsförlagt lärande tillägna sig ett funktionellt språk som de behöver för att klara sig i samhället. LÄS MER