Sökning: "Abdirahman Mohamud Shafie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abdirahman Mohamud Shafie.

  1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisorns arbete : Med fokus på upptäcktsrisk

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Abdirahman Mohamud Shafie; Arash Shahinzadeh; [2021]
    Nyckelord :Digitalisering; Redovisningskvalitet; Revisionsrisker; Upptäcktsrisk;

    Sammanfattning : Introduction: Digitalization has been a well discussed topic in recent decades. A large part of the workforce in certain industries is being replaced by various technical solutions. The accounting industry is one such industry that has become increasingly digital. LÄS MER