Sökning: "Abdulahi Mohamed Ahmed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abdulahi Mohamed Ahmed.

  1. 1. Challenges of federalism system and governance in Somalia : A qualitative study on the implementation of the federal system in Somalia.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Abdulahi Mohamed Ahmed; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER