Sökning: "Abdullah Al-Hamadany"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abdullah Al-Hamadany.

  1. 1. Effektivisering av robotcell med avseende på cykeltid och framtida produktvariation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Sarbast Salih; Abdullah Al-Hamadany; [2018]
    Nyckelord :Lean; Six Sigma; Robotic cell; Narrow sector; Gluing; Window; Cab; Lean; Sex Sigma; Robotcell; Trång sektor; Limning; Glasruta; Hytt;

    Sammanfattning : Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE), Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4 hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. LÄS MER