Sökning: "Abdullah Man"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Abdullah Man.

 1. 1. Effektivisering av robotcell med avseende på cykeltid och framtida produktvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sarbast Salih; Abdullah Al-Hamadany; [2018]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Robotic cell; Narrow sector; Gluing; Window; Cab; Lean; Sex Sigma; Robotcell; Trång sektor; Limning; Glasruta; Hytt;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE), Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4 hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. LÄS MER

 2. 2. Software debugging using the debugger SAM4E Xplained Pro

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nadia Manoh; Hamoud Abdullah; [2018]
  Nyckelord :embedded system; software testing; software debugging; software failure; software bugs debugging techniques;

  Sammanfattning : Inbyggda system finns i nästan alla enheter som används i vårt dagliga liv, som exempelvis mobiltelefoner, kylskåp och bilar. En del enheter kan vara betydligt känsligare än andra, vilket innebär att en bugg som existerar i ett system kan orsaka skada, till och med förlust av människoliv, eller orsakar ingen skada alls. LÄS MER

 3. 3. Ett interkulturellt arbetssätt i förskolan : en studie kring förskollärares utsagor om arbetssätt i mångkulturell verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Zizan Abdullah; [2016]
  Nyckelord :ethnicity; identity; intercultural; culture; learning; mother tongue; multicultural; language development; etnicitet; identitet; interkulturell; kultur; lärande; modersmål; mångkulturell; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fem förskollärare arbetar med ett interkulturellt arbetssätt inom en mångkulturellt förskoleverksamhet. Studien har utgått från ett teoretiskt perspektiv på interkulturellt arbetssätt och den teoretiska ansatsen utgörs av ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Internationella inköp av byggmaterial : En jämförelse mellan svenska och internationella leverantörer av glasfasadelement

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Vincent Kaya; Abdullah Sheik; [2015]
  Nyckelord :Curtain walls; International purchases; Communication; Skärholmen Centre; Arrhenius laboratory; Glasfasader; Internationella inköp; Kommunikation; Skärholmen Centrum; Arrheniuslaboratoriet;

  Sammanfattning : Stigande byggkostnader är idag ett faktum. Materialkostnaderna för ett projekt motsvarar ungefär 45 % av den totala byggkostnaden, vilket innebär att effektivare inköp av material kan leda till stora besparingar. LÄS MER

 5. 5. Abdullah Yücel: En marginell man. En diskursanalytisk studie om poesi och identitetsskapande i en svensk-turkisk migrationskontext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emrah Sönmez; [2014]
  Nyckelord :Abdullah Yücel; diskursanalys; identitetsskapande; Kulu; marginal man; migration; poesi.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på relationen mellan migration, identitet och skrivande i en svensk-turkisk migrationskontext. Abdullah Yücel var en av de första som emigrerade till Sverige 1965 från Kulu i Turkiet och blev en nyckelperson bland kuluturkarna i Sverige, bland annat genom sina dikter. LÄS MER