Sökning: "Abilities"

Visar resultat 1 - 5 av 2358 uppsatser innehållade ordet Abilities.

 1. 1. DIRECT-TO-COMSUMER MODEL IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY The impact of transition to a direct-to consumer business model by an incumbent manufacturer on its retailers: a case study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Chandraprabha Jha; [2023-02-01]
  Nyckelord :direct-to-consumer; digital transformation; automotive; retailer; retail strategy; automotive retail strategy;

  Sammanfattning : Digitalisation has enabled and shown the opportunity to car manufacturers. They are transforming themselves and a by-product of change is the transformation of their business model. Digital technologies have enabled manufacturers to connect directly with consumers. LÄS MER

 2. 2. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 3. 3. Navigating through life with metaphors as a guide. : An analysis about mind style and metaphors in John Green's The Fault In Our Stars and its pedagogical use.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Frithiof Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Mind style; Metaphor; Reality; EFL Classroom; Upper Secondary School; Motivation.;

  Sammanfattning : This essay offers a literary study of John Green’s novel The Fault In Our Stars which was published in 2012. This thesis argues that Hazel and Augustus are portraying unorthodox mind styles, and they are demonstrating this with their use of and stance towards metaphors. LÄS MER

 4. 4. Tidningars beskrivningar av personer med funktionsnedsättning. Stereotypisering och motverkande av stereotyper i fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Selma Isovic; Christina Falvin; [2023]
  Nyckelord :People with disabilities; stereotypes; stereotyping; newspaper; language use Personer med funktionsnedsättning; stereotyper; stereotypisering; tidningar; språkanvändning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how people with disabilities are described in Swedish newspapers and how these descriptions relate to the theory of stereotypes and stereotyping. Two research questions were answered: 1) How are people with disabilities described in Swedish newspapers? And 2) how do these descriptions contribute to upholding or challenging stereotypes about people with disabilities? The empirical material for this study was descriptions of people with disabilities in newspaper articles from four Swedish newspapers. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares dilemman vid bedömningar om barnets bästa : En kvalitativ studie om socialsekreterares tillämpning av barnets bästa inom utredningar på barn- och ungdomsenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Lindström; Emelie Andersson; [2023]
  Nyckelord :social service worker; best interest of the child; street level bureucrats; discretion; Socialsekreterare; barnets bästa; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten inom olika socialtjänster i ett län i Mellansverige arbetar utifrån barnets bästa. Målet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur socialsekreterare kan förstå begreppet barnets bästa och hur det kan användas i arbetet med barn. LÄS MER