Sökning: "Abnormal Trading Volume"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Abnormal Trading Volume.

 1. 1. Coverage initiations : an exploratory casestudy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Ek; Maria Karlsson Osipova; [2023]
  Nyckelord :Commissioned equity research; Initiation report; Event study; Abnormal return; Trading volume; Uppdragsanalys; Initieringsrapport; Eventstudie; Abnormal avkastning; Handelsvolym;

  Sammanfattning : This master thesis is exploring the influence of coverage initiation reports issued by commissioned equity research analysts on stock prices and trading volumes. Equity research actors, with their expertise and skill, are providing the market with valuable information and filling the knowledge gaps that investors may have. LÄS MER

 2. 2. Adverse Selection : The Effect of Short-Term Adverse Selection on the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Jonathan Nestenborg; Jonathan Erch; [2023]
  Nyckelord :abnormal volume; adverse selection; announcements; data analysis; information asymmetry; traded volume; Swedish stock market; t-test; regression.;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze the phenomenon of adverse selection of its presence and potential short-term impact on the Swedish stock market. Adverse selection refers to a situation where information asymmetry among market participants might lead to potential imbalances in information and unfairness among all market participants. LÄS MER

 3. 3. Post Earnings Announcement Drift in the Stockholm Stock Exchange : How pronounced is PEAD on beta, traded volume and sector allocation?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ramon Nino; Paula Sander Pettersson; [2023]
  Nyckelord :PEAD; Post Earnings Announcement Drift; Anomalies; Efficient Market Hypothesis; Earnings announcements; beta; volume; sector; price;

  Sammanfattning : Post Earnings Announcement Drift (PEAD) is a market anomaly that challenge the “Efficient Market Hypothesis” (EMH). It was first discovered in 1968 by Ball and Brown. When firms on the stock market have their earnings announcement the stock price will be affected and tend to drift up or down in price for days, weeks or months. LÄS MER

 4. 4. Aktielikviditetens roll på den finansiella marknaden : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktielikviditet och avkastning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Johansson; Emmy Svensson; [2023]
  Nyckelord :Liquidity; Trading volume; Liquidity provider; Abnormal return; Nasdaq OMX Stockholm; Likviditet; Handelsvolym; Likviditetsgarant; Abnormal avkastning; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förutom avkastning och risk är likviditet en väsentlig faktor vid investeringsbeslut och enligt tidigare studier är småbolag mindre likvida än stora bolag. Däremot råder det ej konsensus angående hur sambandet mellan aktielikviditet och aktieavkastning ser ut. LÄS MER

 5. 5. ESG och årsredovisningens informationsinnehåll : En studie över sambandet mellan ESG-poäng och avvikelsevolym vid annonsering för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Gabrielson; Philip Hotti; [2022]
  Nyckelord :ESG; abnormal volume; impression management; CSR-report; information asymmetry; legitimacy theory; ESG; avvikelsevolym; intrycksmanipulering; hållbarhetsrapportering; informationsasymmetri; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Företagande har nästan alltid cirkulerat kring att vara så kostnadseffektivt som möjligt såvälsom att vinstmaximera. Men under senare år har intresset för företags ansvarstagandegällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning ökat från både intressenter och aktieägare. LÄS MER