Sökning: "Abort"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Abort.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 3. 3. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Med värden som vägledning : En studie om kristdemokratins grund i politisk praktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johnny Rosenberg Bodmar; [2019]
  Nyckelord :Christian democratic party; christian democracy; politics; abortion; abortion policy; family policy; parliament; Sweden; Kristdemokraterna; kristdemokrati; politik; abort; abortpolitik; familjepolitik; riksdagen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out if the Christian Democratic Party of Sweden have changed their policy in their fundamental questions of value. In order to do this, I have based my study upon the following two questions: 1. How did the Christian Democracy's view and politics look at the issue of abortion? 2. LÄS MER

 5. 5. Att genomgå en sen abort : en sammanfattande litteraturöversikt av patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Redinger; My Sandin; [2019]
  Nyckelord :Sen abort; Upplevelser; Lidande; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 56 miljoner aborter görs varje år i världen, en del av dessa aborter genomförs sent i graviditeten. Anledningarna är i många fall fostermissbildningar men även andra orsaker förekommer. Abortmetoden vid detta stadium är medicinsk abort. LÄS MER