Sökning: "Abort"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet Abort.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår abort : - en litteraturstudie om att arbeta med känslor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linda Hed; [2018]
  Nyckelord :abort; känslomässigt arbete; empati; emotionellt arbete; emotionell intelligens;

  Sammanfattning : Introduktion: Abort är ett vanligt ingrepp och en rättighet för alla kvinnor. Sjuksköterskans perspektiv är viktigt att studera för att möta kraven på ett omhändertagande där både fysiska och emotionella behov tillgodoses, samtidigt som sjuksköterskan på ett hållbart sätt hanterar påfrestningar som uppstår. LÄS MER

 4. 4. Smärta i samband med medicinsk abort

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marleen Rosenmeier; Olga Stevens Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Medicinsk abort; inducerad abort; smärta; smärtlindring; systematisk litteraturöversikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medicinsk abort tillhör en av de vanligaste medicinska åtgärder som utförs. Enligt WHO ska kvinnor rutinmässigt erbjudas smärtlindring i samband med abort. Dock finns det inte någon vedertagen policy angående vilken smärtlindring som lämpar sig bäst. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av information vid abort : PM för en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Wahlqvist; Desireé Perrault; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER