Sökning: "Abortdebatt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Abortdebatt.

 1. 1. Den svenska abortdebatten : En textanalytisk studie av nationalistiska influenser i riksdagsdebatten om abort

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2016]
  Nyckelord :Abort; Diskursanalys; Problem-orsak-lösning; Abortdebatt; Nationalism; Sverigedemokraterna; Samvetsfrihet; Textanalys;

  Sammanfattning : Recent debate on abortions in Swedish media has been focused on the question of freedom of conscience for the medical staff in abortion care, and in that way shifted the abortion debate from focusing on women as center of the debate, to focusing on the medical staff instead. At the same time, nationalism is growing stronger and stronger in Europe. LÄS MER

 2. 2. Offentligt religiös: en studie om religiösa i svensk abortdebatt 2005-2014.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mårten Viberg; [2015]
  Nyckelord :Abortion; Casanova; De-privatisation; Public religion; Media; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is public religion, and it is a study of the public debate on abortion and to what extent religious actors participate in it. The study is researched by analyzing debate articles that are debating abortion in four large Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Idéer om samhälle och individ : Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med inriktning på realpolitik och ideologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Julia Rolandsdotter; [2013]
  Nyckelord :Abortion debate; Realpolitik; ideology; society; individual; categories; Abortdebatt; realpolitik; ideologi; samhälle; individ; kategorier;

  Sammanfattning : Julia Rolandsdotter, Idéer om samhälle och individ: Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med inriktning på realpolitik och ideologi, Uppsala Universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, HT 2013.This essay aims to investigate and scrutinize the debate surrounding abortion during the years of 1964 and 1974 respectively. LÄS MER