Sökning: "Abortion"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet Abortion.

 1. 1. (RE)INSTALLING THE PATRIARCHAL SOCIETAL STRUCTURE A discourse analysis of the current attempts of prohibiting abortion in the state of Ohio

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Söderqvist; [2021-04-16]
  Nyckelord :Abortion; Backlash; Power; Hegemonic intervention; United States; Roe v. Wade; Reproductive rights; Pro-choice; Pro-life;

  Sammanfattning : Abortion is a highly debated topic, it has created a polarization between the ideologies of prochoice, the right to freely make your own choices, and pro-life, that all life has the right to be preserved. In the United States this debate is especially prominent, even though abortion is a right due to the Supreme Court decision of Roe v. Wade. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser vid missfall : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Björner; Sofia Löfving; [2021]
  Nyckelord :Experience; Grief; Guilt; Loss; Miscarriage; Support; Women; Förlust; Kvinnor; Missfall; Skuld; Sorg; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är den vanligaste komplikationen under en graviditet, cirka 10-20% av alla påbörjade graviditeter avbryts spontant. Kvinnor som har genomgått missfall upplever en individuell förlust som kan uttrycka sig i olika känslor, vilket gör att de upplever ett behov av stöd. LÄS MER

 3. 3. Lyckas en inkluderande organisation inkludera? : En semiotisk analys av sexuella identiteter i RFSU:s reklamfilmer

  M1-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnea Lanevik; Jessica Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Heteronormativity; queer theory; heterosexuality; homosexuality; semiotics; commercials; stereotypes; norms.; Heteronormativitet; queerteori; heterosexualitet; homosexualitet; reklam; semiotik; stereotyper; normer.;

  Sammanfattning : I följande studie har olika sexuella identiteters skildring och inkludering analyserats i tre av RFSU:s reklamfilmer, men med ett specifikt fokus på homosexualitet. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en etablerad svensk riksorganisation som arbetar med sexual upplysning, preventivmedel, aborträtt, frågor gällande sexualitet och rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Shift in Opinion or Change of Expression Public Reaction on Twitter to Abortion Policy Changes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Lindahl; [2020-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2019, nine US states voted on drastic policy changes to restrict access to abortion. Did the American population react to these policy changes, and if so how? Theory suggests that if the public disagrees with the policy changes, public opinion moves in the opposite direction of the policies. This is referred to as the Thermostat theory. LÄS MER

 5. 5. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER