Sökning: "Abortvården"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Abortvården.

 1. 1. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER

 2. 2. Vårdens betydelse för upplevelsen av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Persson; Ebba Sandström; [2020]
  Nyckelord :abort; omvårdnad; upplevelse; information; miljö; smärta; stöd; bemötande;

  Sammanfattning : Grundläggande för god abortvård är att vårdpersonal har kunskap om hur vårdarbetet bör utövas vid en abort. Därför sammanställdes tidigare forskning i området för att belysa vad i vården som har en påverkan på kvinnors upplevelse vid en abort. Detta för att förbättra abortvården. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av medicinsk- eller kirurgisk abort ur ett globalt perspektiv : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Jeanette Stenborg; Elin Sundberg; [2020]
  Nyckelord :experience; global perspective; induced abortion; medical abortion; surgical abortion.; erfarenhet; globalt perspektiv; inducerad abort; kirurgisk abort; medicinsk abort.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avbrytande av graviditet innebär att fostret utförskaffas ur livmodern innan graviditetsvecka 22, spontant eller genom induktion. En inducerad abort kan ske medicinskt eller kirurgiskt. Cirka 56 miljoner aborter sker årligen i ett globalt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenhet vid handhavandet av sena aborter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Embrant; Elin Kilsberger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utförs årligen 35 000–38 000 aborter. Medicinsk abort är den metod som rekommenderas vid sena aborter. Kvinnor beskriver att stöd, information och närvaro under abortprocessen var betydelsefullt och skapade trygghet. Under sena aborter ökar behovet av professionellt stöd. LÄS MER

 5. 5. "Jag är inte bara barnmorska, utan människa också" : Barnmorskors erfarenheter av att få stöd i arbetet med att vårda kvinnor som genomgår sena aborter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Hjerne; Heidi Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :barnmorskors upplevelser; stöd; erfarenhet; sena aborter; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans kompetensområde är inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Inom abortvården ska kvinnans sexuella och reproduktiva rättigheter främjas genom att kvinnan har rätten till att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och rätt till att bestämma antalet barn och hur tätt de ska komma. LÄS MER