Sökning: "Abrahams barn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Abrahams barn.

 1. 1. Abrahams barn, tv-spel och utbildning : En rapport om tv-spel och religionsdidaktik ur ett etnografiskt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Söderberg; [2019]
  Nyckelord :religionsdidaktik; tv-spel; motivationsmedel; socialisation; religionsvetenskap; läroprocesser;

  Sammanfattning : The terms of socialization have changed with the development of society. Today’s modernity acts as cause for change and technology is no exception. When society change, the context of our lives does as well, and today’s transformation seem to affect young people at a larger rate than it did for older generations. LÄS MER

 2. 2. Abrahams barn i religionsundervisningen : En enkätstudie om låg- och mellanstadielärares behandling av judendomen, kristendomen och islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Religious education; non-confessional school; Abraham s children; social cohesion; differences and similarities between religions.; Religionsundervisning; icke-konfessionell skola; Abrahams barn; social sammanhållning; o likheter mellan religioner.;

  Sammanfattning : This study examines primary school teachers approach towards the Abrahamic religions of Judaism, Christianity and Islam. The aim is to make a contribution to the academic discussion of the advantages and disadvantages when teachers emphasize differences or similarities between these religions. LÄS MER

 3. 3. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER

 4. 4. Jesus Kristus - Solgud eller Guds son : En undersökning av alternativa sätt att förstå Jesu person

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Joakim Pårs; André Simu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna religionsvetenskapliga uppsats behandlar ämnesområdet religion, symbolik och metaforer med temat tolkningar inom religion och religiösa texter. Syftet med uppsatsen är att redogöra för, analysera och pröva en alternativ tolkning av Jesus Kristus och i förlängning kristendomens ursprung. LÄS MER

 5. 5. Abraham, stamfadern till de mest omtalade religionerna : En diskursanalys av svenska läroböcker inom religionskunskapsämnet för årskurserna ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tilia Volt; Madeleine Skär; [2016]
  Nyckelord :Abrahamitiska religioner; Diskursanalys; Läroböcker; Läroplaner; explicita och implicita värderingar;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. Metoden som används är en diskursanalys. LÄS MER