Sökning: "Abrasive waterjet cutting"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Abrasive waterjet cutting.

 1. 1. Advanced hybrid manufacturing process for high precision ring of a planetary gear – main focus on Abrasive Waterjet Machining

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :BOGDAN GOTIA; JORGE LOYA MUCINO; [2016]
  Nyckelord :Abrasive waterjet machining; AWJM; precision gear; gear manufacturing; Hybrid manufacturing;

  Sammanfattning : Under år 2008 uppskattades den totala produktionen av kugghjul inom bilindustrin till 2000 – 2500 miljoner detaljer, varav 1000 - 1400 miljoner av dessa är av hög kvalité [1]. För precisionskugghjul med modul under 1 mm kan tidsbegränsning och kostnader kopplade till design av skärverktyget elimineras genom att tillämpa en flexibel tillverkningsmetod som tillexempel abrasiv vattenskärning (AWJM). LÄS MER

 2. 2. Design of Experiment and Evaluation of Abrasive Waterjet Cutting in Titanium Alloy Sheet

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology

  Författare :Daniel Andersson; Mikael Ingvarsson; [2015]
  Nyckelord :Materialvetenskap; Produktion; Mekanisk tillverkningsteknik; Materials Science; Production; Mechanical manufacturing engineering;

  Sammanfattning : High demands on components in the aerospace industry empower the use of advanced manufacturing processes in order to increase quality and reduce costly processing steps. This includes non-conventional machining such as Abrasive Waterjet where the components are cut through abrasive impingement by means of abrasives accelerated by pressurized water. LÄS MER

 3. 3. An Investigation on the Suitability of Abrasive Waterjet Cutting for Hybrid Manufacturing of Gears in Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Vusal Babashov; Gunel Mammadova; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gears are components in mechanical assemblies used for transmitting power and motion. Gear form cutting (broaching, milling) and gear generating (shaping and hobbing) are two of the main gear manufacturing methods. Usually production involves three stages: (i) soft machining, (ii) heat treatment, and (iii) hard machining. LÄS MER

 4. 4. Procedur för delning av casing offshore med hjälp av vattenskärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Söderwall; [2015]
  Nyckelord :Abrasive waterjet cutting; Abrasiv vattenskärning;

  Sammanfattning : Within the oil and gas industry on offshore installations in the North Sea, several oil wells are closing in on the brink where they no longer are being profitable to keep producing from. When that day comes the oil wells are closed off and the boreholes are plugged with cement. LÄS MER

 5. 5. Material flows in the waterjet industry : an environmental perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniele Abbatelli; [2014]
  Nyckelord :waterjet; abrasive; LCA; Life Cycle Assessment; olivine; garnet;

  Sammanfattning : Abrasive Waterjet cutting (AWJ) presents many advantages over competing machining techniques, but several issues are related to the high volume of materials (and in particular of abrasive) used in the process.In this study, the environmental impact of the material flows in the abrasive waterjet industry has been analyzed adopting a life cycle perspective in order to individuate which phases place the largest burden on the environment. LÄS MER